Альдегіди

Додано: 19 січня 2021
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 312 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть речовини, з якими взаємодіють альдегіди:

варіанти відповідей

вода

аргентум(І) оксид (амоніачний розчин)

гідроген хлорид

натрій гідроксид

водень

купрум (ІІ) гідроксид

Запитання 2

Проаналізуйте твердження. Чи є воно правильним?

Під час реакції "срібного дзеркала" етаналь окислюється за вуглеводневим замісником

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Проаналізуйте твердження. Чи є воно правильним?

Під час взаємодії етаналю з воднем утворюється карбонова кислота.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

Позначьте пару речовин, з якими обома реагує купрум (ІІ) гідроксид

варіанти відповідей

гліцерол та пропан

етанол та фенол

етаналь та гліцерол

метанол та етаналь

Запитання 5

Укажіть речовину, яка є окисником етанолу до етаналю

варіанти відповідей

CuO

KMnO4

Cu(OH)2

O2

Запитання 6

Проаналізуйте твердження. Чи є з по між них правильні?

І. Під час окиснення етанової кислоти утворюється етаналь.

ІІ.Етаналь можна одержати гідратацією етину.


варіанти відповідей

правильне І

правильне ІІ

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 7

Укажіть речовину Х у схемі перетворень

СН3-СН2-ОН → Х → СН3-СООН

варіанти відповідей

СН3-СН2СІ

СН=СН

СН2=СН2

СН3-СН=О

Запитання 8

Укажіть, які речовини відповідають буквам ( А, Б, В, Г) у схемі перетворень:

етан +А→ бромоетан +Б→ етанол +В→етаналь +Г→ етанова кислота

варіанти відповідей

А КОН

А Вr2

Б КОН

Б Н2

В СuО

В КОН

Г Аg2О

Г Вr2

Запитання 9

Укажіть пару речовин, з якими взаємодіе етаналь:


варіанти відповідей

Br2 та Mg

H2 та CO2

H2 та Cu(OH)2

Cu(OH)2 та HCl

Запитання 10

Укажіть правильне твердження: Температура кипіння етаналю нижча, ніж в етанолу, тому що...

варіанти відповідей

в етанолу більша молярна маса

у молекулі етанолу немає подвійного зв'язку

у молекулі етаналю менша кількість атомів Гідрогену

між молекулами етаналю не утворюються водневі зв'язки

Запитання 11

Укажіть речовину, яка не є представником гомологічного ряду насичених альдегідів:

варіанти відповідей

формальдегід

бутаналь

бутан-1-ол

2-метилпропаналь

Запитання 12

Позначте формули альдегідів:

варіанти відповідей

НСНО

СН3СООН

С3Н7СНО

С3Н7ОН

С2Н2

С5Н11СНО

С5Н12

С4Н9СНО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест