Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Альдегіди та карбонові кислоти

Додано: 24 березня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 3174 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка з наведених речовин не реагує з купрум(ІІ) гідроксидом?

варіанти відповідей

С4Н9СHО

С3Н7СHО

СН3СОСН3

НСHО

Запитання 2

Який радикал входить до складу альдегіду  С5Н10О?

варіанти відповідей

С4Н10-     

С4Н9-

С5Н11

С5Н12-

Запитання 3

У якому альдегіді є радикал С6Н13-?

варіанти відповідей

С6Н12О     

С5Н10О

С7Н14О 

С4Н18О 

Запитання 4

Вкажіть формулу пентаналю:

варіанти відповідей

С6Н13СНО

С4Н9СНО    

С5Н11СООН 

С6Н13СООН

Запитання 5

Яка речовина одержана при частковому окисненні пропаналю?

варіанти відповідей

С3Н7СНО

СО2 і Н2О      

СН3СООН 

С2Н5СООН

Запитання 6

Для окиснення альдегіду в карбонову кислоту проводять реакцію:

варіанти відповідей

HCНO+O2 → CO2+H2O                  

HCНO+H2 → CH3OH

HCНO+Ag2O → HCOOH+2Ag      

CH3OH+CuO → HCНO+Cu+H2O

Запитання 7

Відповідно IUPAC закінчення для солей карбонових кислот:

варіанти відповідей

–ол         

–он         

–аль        

–ат

Запитання 8

Який реактив допомагає встановити присутність у складі органічної речовини альдегідну функціональну групу?

варіанти відповідей

Сu(ОН)2       

Аg   

СuО

бромна вода   

Запитання 9

Вкажіть реакцію одержання альдегіду:

варіанти відповідей

С2Н5ОН  + СuО →                      

С2Н5ОН  + Na →

СН3СНО + Н2 →                         

СН3СНО + Аg2О →

Запитання 10

Яка загальна формула карбонових кислот?

варіанти відповідей

СnH2nCOOH

СnH2n+1CHO    

СnH2n+1COOH       

СnH2n+1OH              

Запитання 11

Яка речовина одержана при відновленні етаналю?

варіанти відповідей

етанова кислота        

етанол

етанон

Карбон(IV) оксид

Запитання 12

При відновленні альдегіду у спирт відбувається реакція:

варіанти відповідей

С4Н9-ОН + СuО → С3Н7-СНО + Сu + Н2О

С3Н7-СНО + Аg2О → С3Н7-СООН + 2Аg

С3Н7-СНО + Н2 → С4Н9-ОН

СН3-СО-С2Н5 + Н2 → СН3-СН(ОН)-С2Н5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест