9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Алкани

Додано: 12 березня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 46 разів
32 запитання
Запитання 1

Алкани містять

варіанти відповідей

потрійний зв'язок між атомами Карбону

подвійний зв'язок між атомами Карбону

одинарний зв'язок між атомами Карбону

два подвійних зв'язки між атомами Карбону

Запитання 2

Укажіть тип хімічного зв'язку між атомом Карбону і атомом Гідрогену у молекулах алканів

варіанти відповідей

металевий

йонний

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

Запитання 3

Гомологами називають речовини, які

варіанти відповідей

мають однаковий якісний та кількісний склад, але різну будову

містять однакову кількість атомів у молекулі

подібні за будовою і властивостями, відрізняються за складом на одну або більше груп -СН2-

належать до одного класу органічних сполук

Запитання 4

Атом Карбону називається вторинним, якщо він

варіанти відповідей

сполучений з двома атомами Карбону

сполучений з двома атомами Гідрогену

сполучений з іншим атомом подвійним хімічним зв'язком

сполучений з атомами двох хімічних елементів

Запитання 5

Молярну масу 100 г/моль має

варіанти відповідей

бутан

пентан

гексан

гептан

Запитання 6

Серед зазначених алканів найвищу температуру кипіння має

варіанти відповідей

октан

гептан

гексан

пентан

Запитання 7

Молярна маса 2,3-диметилгексану складає

варіанти відповідей

100 г/моль

114 г/моль

110 г/моль

23 г/моль

Запитання 8

Атом карбону у молекулах алканів перебуває у стані

варіанти відповідей

sp-гібридизації

sp2-гібридизації

sp3-гібридизації

не гібридизований

Запитання 9

Кількість третинних атомів Карбону у молекулі 2,4,6-триметилоктану складає

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Виберіть хімічну формулу газу, легшого за повітря

варіанти відповідей

метан

етан

кисень

карбон (IV) оксид

Запитання 11

Кількість ізомерів, що відповідають складу С5Н12

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 12

Укажіть число усіх δ-зв'язків у молекулі 3-етилгексану

варіанти відповідей

10

15

20

25

Запитання 13

Ізомером н-гексану є

варіанти відповідей

пентан

2-метилпентан

2-метилгексан

3-метилгексан

Запитання 14

Гомологами є

варіанти відповідей

бутан і 2-метилбутан

пентан і 2-метилбутан

2-метилпентан і 3-метилпентан

2-метилгексан і 3-метилпентан

Запитання 15

Укажіть відносну густину бутану за повітрям

варіанти відповідей

1

1,5

1,75

2

Запитання 16

Виконайте необхідні обчислення і вкажіть число атомів Карбону у пропані масою 11 грамів

варіанти відповідей

4,515 ⋅ 1023

6,02 ⋅ 1023

1,1 ⋅ 1023

4,515 ⋅ 1024

Запитання 17

Виконайте необхідні обчислення і вкажіть об'єм (л), який за н,у. займає метан масою 32 грами

варіанти відповідей

22,4

44,8

4,48

6,72

Запитання 18

Взаємодія алканів з галогенами належить до реакцій

варіанти відповідей

приєднання

розкладу

заміщення

обміну

Запитання 19

Для добування метану у лабораторних умовах можна використати

варіанти відповідей

С (графіт)

С (алмаз)

СаС2

Al4C3

Запитання 20

Складіть рівняння реакції повного окиснення пентану та вкажіть коефіцієнт перед хімічною формулою кисню

варіанти відповідей

2

5

8

11

Запитання 21

Під час пропускання етану крізь розчин калій перманганату

варіанти відповідей

утворюється осад

розчин знебарвлюється

виділяється газ

не відбувається видимих змін

Запитання 22

Пропан не реагує із

варіанти відповідей

H2O

O2

Cl2

Br2

Запитання 23

Об'єм кисню, що витрачається на горіння бутану об'ємом 20 л (н.у.) становить

варіанти відповідей

40 л

100 л

130 л

150 л

Запитання 24

Укажіть назву основного продукту взаємодії метану масою 4 грами та хлору об'ємом 11,2 літри (н.у.)

варіанти відповідей

хлорометан

дихлорометан

трихлорометан

тетрахлорометан

Запитання 25

Укажіть кількість речовини СО2 (моль) і кількість речовини Н2О (моль), що утворюються при згорянні етану масою 30 грамів

варіанти відповідей

1 і 1

1 і 2

2 і 2

2 і 3

Запитання 26

Під час повного згоряння 10 л (н.у.) бутану виділилось 1088 кДж теплрти. Тепловий ефект (кДж/моль) реакції згоряння бутану становить

варіанти відповідей

108,8

217,6

2437,12

2176

Запитання 27

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Метан знебарвлює бромну воду.

ІІ. Етан не знебарвлює бромну воду.

варіанти відповідей

правильні обидва

правильне лише І

правильне лише ІІ

немає правильних

Запитання 28

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Метан називають "болотяний газ".

ІІ. Метан утворює з киснем вибухові суміші.

варіанти відповідей

обидва правильні

правильне лише І

правильне лише ІІ

немає правильних

Запитання 29

Температура кипіння бутану складає -1°С. У якому агрегатному стані бутан перебуватиме при -2°С?

варіанти відповідей

твердий

рідкий

газоподібний

твердий і газоподібний

Запитання 30

У якому варіанті відповіді правильно вказано типи хімічних реакцій, що характерні для пропану?

1 приєднання

2 заміщення

3 горіння

4 ізомеризація

варіанти відповідей

1 і 2

1 і 3

2 і 3

2 і 4

Запитання 31

Розташуйте реагенти у порядку їх використання для здійснення перетворень

CH3COONa → CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5Br


1 Br2 2 NaOH 3 Na 4 Cl2

варіанти відповідей

1 2 3 4

4 3 2 1

2 3 4 1

2 4 3 1

Запитання 32

Газ, що утворився внаслідок спалювання суміші метану та етану загальним об'ємом 2,8 літри (н.у.). пропустили через вапняну воду. Було отримано осад масою 22,5 грами. Обчисліть об'ємну частку (у %) метану у початковій суміші.

варіанти відповідей

10

20

50

80

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест