Алкани

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Алкани
21 запитання
Запитання 1

Який вид зв′язку в алканах

варіанти відповідей

одинарний

потрійний

подвійний

делокалізований полуторний

Запитання 2

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

− СН3

СН4

− СН2 

− СН2 − СН3

Запитання 3

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 4

Який із алканів у звичайних умовах знаходиться у газоподібному агрегатному стані?

варіанти відповідей

С6Н14

С10Н22

С16Н34

С4Н10

Запитання 5

Алкан, що містить 10 атомів Гідрогену, називається

варіанти відповідей

пентан

декан

бутан

Запитання 6

Яка з речовин є ізомером гексану?

варіанти відповідей

пентан

2,3 - диметилбутан

3 - метилгексан

2 - етилпентан

Запитання 7

Бутан належить до насичених вуглеводнів тому, що:
варіанти відповідей

А. Має атоми карбону, структура лінійна

Б. Тому, що кількість атомів карбону дорівнює 4.

В. Валентність карбону равна 4.

Г. Має загальну формулу  CnH2n+2  та одинарні зв’язки між атомами карбону.

Запитання 8

Серед назв речовин оберіть ізомер 2,2-диметилпропану:
варіанти відповідей

А. Бутан

Б. Пентан

В. Метан

Г. Гексан

Запитання 9

CH4+2O2=CO2 +2H2O. Це реакція:

варіанти відповідей

термічний розклад метану

термічний розклад з розривом С-С звязку

повного окиснення алканів

Запитання 10

Дайте назву речовині за її структурною формулою:

                             

варіанти відповідей

2-пропілбутан

Гептан

4-метилгексан

3-метилгексан

Запитання 11

Назва сполуки C3H4Cl4:

варіанти відповідей

хлороформ

тетрахлоропентан

трихлоропропан

тетрахлоропропан

Запитання 12

Доповніть рівняння реакції CH4+Cl2→...

варіанти відповідей

CH4Cl2

CH2Cl2+H2

CH3Cl+HCl

Запитання 13

Визначте ознаки, що є спільними для ізомерів:

варіанти відповідей

 різна будова

однакова будова

однаковий якісний склад

 однакові властивості

відрізняються на кілька груп (–СН2–)

різні властивості

Запитання 14

Які з речовин є ізомерами?

варіанти відповідей

б, г, д

а,в,г

б,в,д

а,б,д

Запитання 15

назвіть речовину

варіанти відповідей

2-етилбутан

3-метилпентан

3-етилбутан

Запитання 16

Знайдіть неправильні назви

варіанти відповідей

2-метилбутан

1,2-диметилгексан

2-етилпентан

3-етилгексан

Запитання 17

Загальна формула алканів

варіанти відповідей

СnH2n-2

СnH2n

СnH2n+2

Запитання 18

Відносна густина метану за воднем

варіанти відповідей

32

8

16

2

Запитання 19

Відносну молекулярну масу 128 має алкан

варіанти відповідей

октан

гептан

нонан

пентан

Запитання 20

2-метилпропан є ізомером бутану тому, що:
варіанти відповідей

А. Має такий самий кількісний та якісний склад.

Б. Належить до ряду алканів.

В. Має також одинарні зв’язки між атомами Карбону.

Г. Валентність Карбону дорівнює 4.

Запитання 21

В чому причина різномаїття органічних сполук?

варіанти відповідей

ізобарія

ізотропія

ізографія

ізометрія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест