12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Алкіни

Додано: 31 жовтня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
12 запитань
Запитання 1

Позначте валентний кут, характерний для алкінів:

варіанти відповідей

120о

180о

109,5о

90о

Запитання 2

Укажіть рядок, що містить лише формули алкінів:

варіанти відповідей

С3Н8, С3Н6, С2Н6

С6Н10, С6Н12, С6Н14

С3Н4, С4Н6, С5Н8

С4Н8, С4Н10, С4Н6

Запитання 3

Укажіть кількість спільних електронних пар між атомами Карбону в молекулі ацетилену:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Позначте загальну формулу гомологічного ряду ацетилену:

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n-6

Запитання 5

Позначте назву вуглеводню, у якому атом Карбону знаходиться в стані sp - гібридизації:

варіанти відповідей

етан

ацетилен

метан

етилен

Запитання 6

Позначте суфікс, властивий для назв етинових вуглеводнів:

варіанти відповідей

-ин, -ін

-ен

-ан

-дієн

Запитання 7

Позначте вуглеводні, що належать до етинових:

варіанти відповідей

Загальна формула CnH2n-2, в молекулах яких наявні два подвійні зв'язки

Загальна формула CnH2n, в молекулах яких наявний один подвійний зв'язок

Загальна формула CnH2n-2, в молекулах яких наявний один потрійний зв'язок

Загальна формула CnH2n+2, в молекулах яких немає подвійних зв'язків

Запитання 8

Позначте тип хімічних реакцій, найбільш характерний для ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

естерифікації

заміщення

дегідратації

приєднання

Запитання 9

Укажіть речовину, що є каталізатором реакції гідрування:

варіанти відповідей

хром(ІІІ) оксид

вода

порошкувате залізо

порошкуватий нікель

Запитання 10

Етин можна відрізнити від етану за допомогою реакції:

варіанти відповідей

з галогеноводнем

з водою

з воднем

з бромною водою або калій перманганатом

Запитання 11

Укажіть умову здійснення реакції приєднання водню до ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

за температури 1000оС

за наявності алюмінію

під час освітлення

при нагріванні й використанні порошкуватого нікелю

Запитання 12

Ацетилен у природі у вільному стані не трапляється, бо:

варіанти відповідей

він належить до насичених вуглеводнів

його молекули відзначаються високою хімічною активністю

його молекули мають подвійні чи потрійні зв'язки

його молекули складаються з атомів Карбону і Гідрогену

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест