13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Амфотерні оксиди та гідроксиди

Додано: 20 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 309 разів
17 запитань
Запитання 1

Які сполуки одержують при взаємодії простих речовин з киснем?

варіанти відповідей

Оксиди

Гідроксиди

Кислоти

Солі

Запитання 2

Оберіть ряд формул, що відповідають  нерозчинним солям:

варіанти відповідей

барій нітрат,    барій карбонат,            натрій хлорид

барій сульфат,    барій фосфат,           кальцій фосфат 

калій фосфат,     натрій нітрат,          кальцій хлорид

цинк сульфід,     барій сульфат,         арґентум хлорид  

Запитання 3

Укажіть реакцію розкладу нерозчинних основ під час нагрівання


варіанти відповідей

Cu(OН)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Cu(ОН)2 → CuO + Н2О

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Запитання 4

Луги - це

варіанти відповідей

 розчинні у воді кислоти

 розчинні у воді основи

розчинні у воді солі

 нерозчинні у воді основи

Запитання 5

Укажіть реакцію нейтралізації:

варіанти відповідей

2NaOH + H2SO4 =  Na2SO+ 2H2O

MgO + 2HCl  =  MgCl+ H2O

Na2O+ H2SO4 =  Na2SO4 + H2O

Мg + 2HCl  =  МgCl2 + H

Запитання 6

Позначте групу речовин, яка складається з основи та кислоти:

варіанти відповідей

HNO3, Al2(SO4)3

K2SO3, Ca(OH)2

KOH, H3PO4

H2S, NaNO3

Запитання 7

Виберіть правильне твердження: луги це

варіанти відповідей

нерозчинні у воді основи


основи, що проявляють подвійні властивості.

розчинні у воді гідроксиди

Запитання 8

Укажіть ряд сполук, у якому є лише основи:

варіанти відповідей

 LiPO3, Ba(OH)2, K2SO3


KOH, Cu(OH)2, NaOH

NaOH, MgS, Fe2(SO4)3

 HF, Ca(OH)2, Li2S

Запитання 9

Укажіть ряд сполук, у якому є лише двохосновні кислоти:


варіанти відповідей

Н2S, HBr, HPO3

H3PO4, H2SO3, HCl

 H2S, H2CO3, H2SiO3

HCl, HBr, H2SO4

Запитання 10

Вкажіть формулу солі - калій фторид


варіанти відповідей

CuF2

KF

CaF2

K3PO4

Запитання 11

Амфотерні сполуки

варіанти відповідей

сполуки, які виявляють тільки кислотні властивості

сполуки, які залежно від умов виявляють основні та кислотні властивості

сполуки, які виявляють тільки основні властивості

Запитання 12

Виберіть праву частину такого рівняння:HCl+CaO=?

варіанти відповідей

CaCl+H2

CaCl2+H2O

CaO+H2

Ca+Cl2

Запитання 13

Укажіть реакцію розкладу нерозчинних основ під час нагрівання


варіанти відповідей

Cu(OН)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Cu(ОН)2 → CuO + Н2О

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Запитання 14

Оберіть ряд, в якому перетворення речовин відповідає схемі:

кислотний оксид → кислота → сіль → основний оксид:

варіанти відповідей

SO3, H2SO4, Na2SO4, Na2O

Na2O, Na2SO4, H2SO4, SO3

SO3, H2SO4, Na2O, Na2SO4

Na2SO4, Na2O, H2SO4, SO3

Запитання 15

Укажіть послідовність реагентів у ланцюжку перетворень

Mg → MgO → Mg(OH)2 → H2O

варіанти відповідей

O2;      H2O;       SO3

O2;      Fe(OH)2;    H2S

O2;        H2O;      H2SO

O2;        KOH;     H2SO4          

Запитання 16

Яка з наведених реакцій не буде відбуватися?

варіанти відповідей

 Cа + Н2О = Cа(ОН)2 +Н2 ↑               

Мg + 2HCl= МgCl2 + Н2↑                          

Fe+ 2HCl = FeCl2  + Н2↑              

Cu + 2HCl = CuCl2 + Н2

Au + 2HCl = АuCl2 + Н2

Запитання 17

Укажіть речовину А у схемі реакції А + H2O = H2SO4 

варіанти відповідей

 H2S 

 H2SO3  

 SO2 

 SO3  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест