26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

аміни

Додано: 7 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 647 разів
21 запитання
Запитання 1

Оберіть формулу аміну

варіанти відповідей

C₆H₆Сl

C₆H₆NHСН₃

C₆H₆NO₂

C₆H₆ОН

Запитання 2

Аміни відносяться до:


варіанти відповідей

кислот

амфотерних сполук

основ

солей

Запитання 3

Яка з вказаних речовин змінить червоне забарвлення лакмусу на синє?

варіанти відповідей

метиламін

феніламін

глюкоза

этанол

оцтова кислота

Запитання 4

Функціональна група амінів:

варіанти відповідей

– ОН

– COH

– NО₂

– NH₃

– NH₂

– СООН

Запитання 5

До амінів відносяться:

варіанти відповідей

C₆H₅NHCH₃

C₆H₅NO₂

СH₃NH₂

CH₃CONH₂

(NH₂)₂CO

(C₂H₅)₃N

CH₃COONH₄

Запитання 6

Позначте назву найпростішого первинного аміну:


варіанти відповідей

триметиламін

 метиламін 

етиламін

 диметиламін 

Запитання 7

Позначте сполуку, похідними якої є аміни:


варіанти відповідей

нітратна кислота

 вода

 амоніак 

етанова кислота 

Запитання 8

Позначте правильне твердження щодо фізичних властивостей амінів:


варіанти відповідей

не розчиняються у воді

усі аміни є рідкими речовинами 

мають специфічне забарвлення 

мають характерний специфічний запах 

Запитання 9

Який агрегатний стан метиламіну за звичайних умов?

варіанти відповідей

газуватий

 твердий 

плазма 

рідкий

Запитання 10

Які речовини є продуктами згоряння амінів без каталізатора?

варіанти відповідей

вуглекислий газ, вода та азот 

 чадний газ, вода та амоніак

вуглекислий газ, вода та нітроген(ІІ) оксид 

вуглекислий газ, вода та амоніак

Запитання 11

Позначте назву сполуки за систематичною номенклатурою (IUPAC):


CH3─CH─CH─CH3

          │     │

         NH2 CH3   


варіанти відповідей

3,4 – диметилпропан – 2 – амін  

3 – метилбутан – 2 – амін

2 – метилбутан – 3 – амін

4 – метилбутан – 2 – амін

Запитання 12

Позначте назву сполуки за систематичною номенклатурою:

CH3─CH─CH─COOH

          │     │

         CH3  NH2


варіанти відповідей

3,3,3 – триметил – 2 – амінопропанова кислота

2 – амінопентанова кислота

2 – аміно – 3 – метилбутанова кислота

3,3 – диметил – 2 – амінобутанова кислота  

Запитання 13

За звичайних умов метиламін перебуває в ... агрегатному стані

варіанти відповідей

рідкому

твердому

газоподібному

в усіх

Запитання 14

Серед запропанованих амінів оберіть вторинні аміни:

варіанти відповідей

CH3-NH-CH3

CH3-NH2

(CH3)3-N

C2H5-NH-CH3

Запитання 15

Вкажіть формулу пропан-1-аміну:

варіанти відповідей

СH3-NH2

СH3-NH-CH3

СH3-CH2-NH2

СH3-CH2-CH2-NH2

Запитання 16

Позначте ароматичний амін

варіанти відповідей
Запитання 17

Обери всі формули амінів:

варіанти відповідей

СН3–СН2–NН2

С6Н6

3

СН3–NН2

Запитання 18

Функціональна група первинних амінів

варіанти відповідей

- NO2

- NH2

- COOH

- CHO

Запитання 19

Аміни - це

варіанти відповідей

оксигеновмісні органічні речовини

галогеновмісні органічні речовини

сульфуровмісні органічні речовини

нітрогеновмісні органічні речовини

Запитання 20

Аміни - це похідні

варіанти відповідей

нітратної кислоти

амоніаку

амінокислот

нітратів

Запитання 21

Назвіть амін, формула якого: СН3-СН(С2Н5)-СН2-2

варіанти відповідей

2-етилпропан-3-амін

2-етилпропан-1-амін

2-етилбутан-1-амін

пентиламін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест