11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Аміни. Амінокислоти

Додано: 19 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 87 разів
21 запитання
Запитання 1

Яка речовина не відноситься до амінів?

варіанти відповідей

С6Н5NH2

C6H5NO2

(CH3)2NH

(CH3)3N

Запитання 2

Аміногрупа має формулу

варіанти відповідей

NH2

CHO

NO2

Запитання 3

Укажіть назву речовини

      СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СООН          

       ׀                                                                                             

      NH2

варіанти відповідей

4-амінопентанова кислота

4-амінобутанова кислота

5-амінопентанова кислота

Запитання 4

Речовина, з якою взаємодіє метанамін, але не взаємодіє анілін

варіанти відповідей

HCl

H2O

NaOH

Запитання 5

Складіть рівняння повного окиснення метанаміну та вкажіть сумму всіх коефіцієнтів.

варіанти відповідей

19

29

23

Запитання 6

Водні розчини амінів змінюють забарвлення фенолфталеїну на:

варіанти відповідей

червоний

синій

малиновий

Запитання 7

Який продукт утворюється внаслідок реакції бромування аніліну?

варіанти відповідей

2-броманілін

4-броманілін

2,4,6-триброманілін

Запитання 8

Які продукти утворюються внаслідок реакції Зініна?

варіанти відповідей

С6H5NH2 + H2O

C6H5NH2 + O2

C6H5NH2 + H2

Запитання 9

Виберіть функціональні групи амінокислот.

варіанти відповідей

  −OН; −СООН

 −NH2; −СООН

 −NH2; −OН;

Запитання 10

Навіщо організму потрібні амінокислоти?варіанти відповідей

Амінокислоти необхідні для побудови нуклеїнових кислот

Амінокислоти необхідні для побудови целюлози

 Амінокислоти необхідні для побудови білків

Запитання 11

Яка з наведених реакцій є якісною на анілін?

варіанти відповідей

 Реакція з сильною кислотою

Реакція з бромною водою

Реакція окиснення

Запитання 12

Виберіть формулу вторинного аміну:

варіанти відповідей

СН3 – СН – СН3       

            ׀

           NH2

СН3 – N – С2Н5                                              

   ׀

          С3Н7

СН3 – NH – СН2 – СН2 – СН3          

Запитання 13

Назвіть речовину, структурна формула якої

СН3 – СН2 – СН – СН3       

                      ׀

                   NH2

варіанти відповідей

бутан - 3 - амін

1- метилпропан-1-амін

бутан - 2 - амін

Запитання 14

Які властивості проявляють амінокислоти, що містять однакову кількість аміно- та карбоксильних груп?

варіанти відповідей

Кислотні

Основні

Амфотерні

Запитання 15

Вкажіть правильне твердження про фізичні властивості амінокислот: 

варіанти відповідей

за звичайних умов - рідкі речовини, добре проводять електричний струм;

 яскраво забарвлені речовини;

кристалічні речовини, добре розчинні у воді

Запитання 16

На які властивості амінокислоти вказує карбоксильна група? 

варіанти відповідей

Основні

Кислотні

Амфотерні

Запитання 17

Який зв'язок утворюється під час взаємодії аміногрупи однієї кислоти з карбоксильною групою іншої?

варіанти відповідей

Ковалентний

Пептидний

Водневий

Запитання 18

Серед перелічених варіантів виберіть формулу аніліну:

варіанти відповідей

С6Н5NH2

C3H7NH2

(CH3)3N

Запитання 19

Анілін використовують як основу при виробництві:


варіанти відповідей

скла

поліетилену

барвників

Запитання 20

При згорянні амінів утворюються такі продукти:

варіанти відповідей

СО2; Н2О; NH3

CO2; H2O; N2

CO2; H2O; NO2

Запитання 21

Аміни - це органічні сполуки, які є похідними:


варіанти відповідей

спиртів;

амоніаку;

вуглеводів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест