Амінокислоти. Білки.

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 68 разів
10 запитань
Запитання 1

Амінокислоти- це органічні сполуки, які складаються з радикала та

варіанти відповідей

1-х характеристичної групи

2-х характеристичних груп

3х характеристичних груп

4-х характеристичних груп

Запитання 2

До складу амінокислот входять-

варіанти відповідей

карбоксильна та аміногрупа

гідроксильна та аміногрупа

карбонільна та аміногрупа

карбоксильна та гідроксильна групи

Запитання 3

Амінокислоті проявляють властивості..

варіанти відповідей

лужні

основні

кислотні

амфотерні

Запитання 4

Укажіть формули аміногрупи та карбоксильної групи

варіанти відповідей

-NH2, -OH

-NH2, -COOH

-OH, -COH

-NO2 ,- COOH

Запитання 5

У дипептиді залишки амінокислот сполучаються між собою:

варіанти відповідей

водневим зв'язком

пептидним зв'язком

йонним зв'язком

донорно-акцепторним зв'язком

Запитання 6

Білки - це....

варіанти відповідей

природні полімери, побудовані із залишків глюкози.

штучні волокна.

полімери, отримані синтетичним способом.

природні полімери, побудовані із залишків амінокислот, які сполучені між собою пептидними зв'язками.

Запитання 7

Четвертинна структура білка- це...

варіанти відповідей

послідовність чергування а.к. у поліпептидному ланцюзі.

форма поліпептидного ланцюга у просторі.

просторове розміщення поліпептидних ланцюгів.

розміщення у просторі кількох поліпептидних ланцюгів у макромолекулі білка

Запитання 8

Розкладання білків на амінокислоти під час нагрівання з водою називаються:

варіанти відповідей

гідролізом

денатурацією

полімеризацією

відновленням

Запитання 9

Руйнування вторинної і третинної структури білка назіваються:

варіанти відповідей

гідролізом

конденсацією

окисненням

денатурацією

Запитання 10

Реакція поліконденсації між молекулами а.к. відбувається за рахунок:

варіанти відповідей

приєднання води

відщеплення води

подвійних зв'язків

потрійних зв'язків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест