18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Амінокислоти, білки

Додано: 16 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Амінокислоти, білки
23 запитання
Запитання 1

Розщеплення молекули білка до амінокислот називається:

варіанти відповідей

денатурація

біуретова реакція

ксантопротеїнова реакція

гідроліз

ренатурація

Запитання 2

Порядок сполучення амінокислот у білковій молекулі показує структура

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 3

При денатурації руйнуються ... структури білка

варіанти відповідей

четвертинна, третинна і вторинна

первинна

вторинна

вторинна й третинна

Запитання 4

Амінокислоти - це нітрогеновмісні органічні речовини, в молекулах яких міститься

варіанти відповідей

аміногрупа -NH2 і і гідроксильна група -OH

аміногрупа -NH2 і карбонільна група -COH

аміногрупа -NH2 і карбоксильна група -COOH

Запитання 5

Просторова форма, яка формується внаслідок у згортання або закручування спіралі поліпептидного ланцюга в клубок (глобулу) є ...

варіанти відповідей

первинна структура білка

вторинна структура білка

третинна структура білка

четвертинна структура білка

Запитання 6

Дайте назву сполуці за формулою NH2 –CH2 - COOH

варіанти відповідей

білок

етанол

етан

аміноетанова кислота

Запитання 7

Амінокислоти проявляють:

варіанти відповідей

кислотні властивості

основні властивості

амфотерні властивості

окисні властивості

Запитання 8

Позначте хімічну формулу речовини, при взаємодії з якою аміноетанова кислота утворює естер 

варіанти відповідей

натрій гідроксид


водень


етанол


хлор 

Запитання 9

Позначте хімічну формулу речовини, при взаємодії з якою аміноетанова кислота утворює сіль 

варіанти відповідей

натрій гідроксид


водень


етанол

хлор 

Запитання 10

Укажіть з якими речовинами можуть взаємодіяти амінокислоти

варіанти відповідей

кислоти

луги

інші амінокислоти

вода

вуглекислий газ

ліпіди

Запитання 11

Аміноетанова кислота змінює колір універсального індикатора на

варіанти відповідей

червоний

синій

оранжевий

не діє на індикатор

Запитання 12

Продуктами реакції взаємодії аміноетанової кислоти з натрій гідроксидом є:

варіанти відповідей

амін та вода

натрій оксид та етанова кислота

натрій етаноат і вода

натрій аміноетаноат і вода

Запитання 13

Кислотні властивості амінокислот обумовлені наявністю групи атомів:

варіанти відповідей

- NH2

- C6H5

- COOH

- CH3

Запитання 14

Гліцин має хімічну формулу:

варіанти відповідей

NH2 - CH2 - CH2 - COOH

NH2 - CH2 - COOH

HSCH2 - CH(NH2) - COOH

HO - CH2 - CH(NH2) - COOH

Запитання 15

До складу білків входять

варіанти відповідей

α-амінокислоти

β-амінокислоти

γ-амінокислоти

α,β,γ - амінокислоти

Запитання 16

Які типи ізомерії характерні для амінокислот?

варіанти відповідей

ізомерія карбонового скелета

ізомерія положення карбоксильної групи

ізомерія положення аміногрупи

ізомерія між класами сполук

Запитання 17

Під час взаємодії білків з концентрованою нітратною кислотою з'являється жовте забарвлення. Ця реакція має назву:

варіанти відповідей

ксантопротеїнова;

цистеїнова;

біуретова;

оксалатова;

Запитання 18

Яка кількість пептидних зв`язків є в молекулі трипептиду, утвореного аміноетановою кислотою:

варіанти відповідей

1;

2;

3;

4;

Запитання 19

Оберіть білок, який відповідає за транспортування кисню в організмі людини

варіанти відповідей

колаген

 міозин

 гемоглобін

міоглобін

Запитання 20

Характерна ознака кольорової реакції білка з Cu (ОН)2

 (NaOH і CuSО4):

варіанти відповідей
Запитання 21

Укажіть рядок продуктів харчування, найбагатших на білки:

варіанти відповідей

м'ясо, риба, бобові рослини

риба, буряк, морква

яблука, горіхи, апельсини

картопля, мука, риба

Запитання 22

Укажіть з якими речовинами можуть взаємодіяти амінокислоти

варіанти відповідей

кислоти

луги

інші амінокислоти

вода

вуглекислий газ

ліпіди

Запитання 23

Допишіть рівняння реакції 2NH2-CH2-COOH + Ва(OH)2 → ...

варіанти відповідей

...→ (NH2-CH2-COO)2Ва + H2

...→ (NH2-CH2-COO)2Ва + 2H2О

...→ (NH2-CH2-COO)2Ва + H2О

...→ NH2-CH2-COOВа + H2О

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест