Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Аминокислоты. Белки.

Додано: 9 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 635 разів
13 запитань
Запитання 1

Функціональні групи амінокислот та їх назва

варіанти відповідей

 –NH2, амінна

 –C=O, карбонільна

 –OH, гідроксильна

–СООН, карбоксильна

Запитання 2

Амінокислоти виявляють властивості

варіанти відповідей

кислотні

амфотерні

основні

відновні

Запитання 3

Яка речовина утворюється при взаємодії певної кількості амінокислот?

варіанти відповідей

кислота

білок

вода

дипептид

Запитання 4

Яку назву має реакція?

варіанти відповідей

реакція полімеризації

 реакція поліконденсації

реакція етерифікації

 реакція заміщення

Запитання 5

Яку назву має реакція?

варіанти відповідей

 реакція заміщення

 реакція гідролізу

 реакція поліконденсації

реакція естерифікації

Запитання 6

До нітрогеновмісних органічних речовин належать:

варіанти відповідей

Нітратна кислота

Амінооцтова кислота

 Аміак

Білок

Запитання 7

Денатурація білка - це

варіанти відповідей

окиснення

відновлення

руйнування

Запитання 8

Первинна структура білка - це

варіанти відповідей

комплекс кількох молекул білка або поліпептидних ланцюжків

послідовність амінокислот у пептидному ланцюжку

тривимірна структура єдиної білкової молекули, просторове розташування вторинних структур

Запитання 9

Яка структура білка може існувати?

варіанти відповідей

первинна

третинна

вторинна

четвертинна

Запитання 10

За допомогою яких зв"язків утримується первинна структура?

варіанти відповідей

ионних зв"язків

пептидних зв"язків

водневих зв"язків

Запитання 11

Функції білків в організмі

варіанти відповідей

Обробка та збереження інформації (процеси реплікації, експресії генів та підтримки геному)

Клітинні процеси та сигнали (контроль клітинного циклу, підтримка структури клітини та органів, транспорт, модифікації макромолекул, сигнальні системи)

Метаболізм (отримання та перетворення енергії, синтез та транспорт ліпідів, амінокислот, цукрів, неорганічних молекул, вторинних метаболітів)

Здатність специфічно та щільно зв'язуватися з іншими молекулами

Запитання 12

Амінокислоти взаємодіють

варіанти відповідей

з лугами

з содою

з хлоридною кислотою

з міддю

між собою

з водою

Запитання 13

Якісні реакції на білки

варіанти відповідей

біуретова реакція

взаємодія з іодом

ксантопротеїнова реакція

взаємодія з сульфатною кислотою

горіння (виділення запаху горілого пір"я)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест