Антропічний вплив на грунти

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Вкажіть групу найпоширеніших забруднювачів грунтів.

варіанти відповідей

А хімічні речовини

Б діоксини

В сажа

Г пластик

Запитання 2

2. Автотранспорт є серйозним джерелом забруднення.

варіанти відповідей

А нітратами

Б антибіотиками

В свинцем

Г сполуками ртуті

Запитання 3

3. Хвороботворні бактерії, збудники мікозів спричинюють забруднення.

варіанти відповідей

А хімічне

Б теплове

В фармакологічне

Г мікробіогенне

Запитання 4

4. Наведіть приклад алергенних видів рослин-бур'янів, що є одним із видів біологічного забруднення.

варіанти відповідей

А амброзія полинолиста

Б осот польовий

В портулак городній

Г пирій повзучий

Запитання 5

5. Назвіть три важких метали, що обов'язково контролюються у продуктах харчування.

варіанти відповідей

А натрій, калій, кальцій

Б ферум, алюміній, магній

В ртуть, кадмій, свинець

Г барій, ванадій, аурум

Запитання 6

6. Виберіть вид ерозії грунтів, що виникає при неправильному зрошенні.

варіанти відповідей

А агротехнічна

Б іригаційна

В пасовищна

Г вітрова

Запитання 7

7. Назвіть метод знезараження грунтів за участю рослин, чиє коріння всмоктує пестициди й розкладає шкідливі речовини.

варіанти відповідей

А деградація

Б лісомеліорація

В біоакумуляція

Г фіторемедіація

Запитання 8

8. Як називається органічна складова грунтів, що визначає родючість грунтів?

варіанти відповідей

А мінерали

Б гумус

В важкі метали

Г галькова фракція

Запитання 9

9. Назвіть органічне добриво, що є продуктом переробки органічних відходів сільського господарства дощовими черв'яками.

варіанти відповідей

А вермікомпост

Б сапропель

В гуано

Г сидерати

Запитання 10

10. Установіть відповідність між найпоширенішими групами пестицидів (1-4) та їх призначенням (А-Д).

1 гербіциди

2 інсектициди

3 фунгіциди

4 акароциди

А скидання листя перед збиранням урожаю

Б боротьба з комахами

В для знищення бурянів

Г знищення шкідливих кліщів

Д отрутохімікати проти грибкових хвороб

варіанти відповідей

А 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д

Б 1-В; 2-Б; 3-Д; 4-Г

В 1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

Г 1-А; 2-Г; 3-В; 4-Б

Запитання 11

11. Установіть відповідність між групами заходів від ерозії (1-4) та відповідними прикладами (А-Д).

1 організаційно - господарські

2 лісомеліоративні

3 гідротехнічні

4 агротехнічні

А водозатримувальні вали

Б скріплення грунту стернею

В застосування сівозмін

Г фіторемедіація

Д полезахисні смуги

варіанти відповідей

А 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

Б 1-Д; 2-В; 3-Б; 4-А

В 1-В; 2-Д; 3-А; 4-Б

Г 1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В

Запитання 12

12. Виберіть ознаки, що характеризують екологічну проблему, наслідки якої зображено на ілюстрації.

варіанти відповідей

1 водна ерозія

2 засолення

3 вітрова ерозія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест