14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Ароматичні вуглеводні. Арени. Бензен.

Додано: 14 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу аренів.

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n+2

CnH2n-6

CnH2n-2

Запитання 2

Укажіть основні фізичні властивості бензену

варіанти відповідей

Газувата речовина, добре розчинна у воді з різким запахом.

Кристалічна безбарвна речовина без запаху, добре розчинна у воді.

Безбарвна рідина, без запаху, нетоксична, добре розчинна у воді.

Токсична рідина, нерозчинна у воді, з характерним запахом.

Запитання 3

Укажіть, який тип гібридизації має атом Карбону в молекулі бензену.

варіанти відповідей

sp

sp2

sp3

s2p

Запитання 4

Укажіть формулу толуену.

варіанти відповідей
Запитання 5

Укажіть формулу пара-ксилолу

варіанти відповідей
Запитання 6

Укажіть продукт реакції:

варіанти відповідей
Запитання 7

Укажіть продукт хімічної реакції:

варіанти відповідей
Запитання 8

Укажіть продукт реакції:

варіанти відповідей
Запитання 9

Укажіть продукт реакції:

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть назву продукту реакції:

варіанти відповідей

Хлоробензен

Гексахлорциклогексан

1,2-дихлоробензен

Гексахлоробензен

Запитання 11

Чому дорівнює сума коефіціентів у рівнянні повного окиснення бензену?

варіанти відповідей

26

35

17

9

Запитання 12

Арен масою 10,6 г спалили. Утворилось 35,2 г вуглекислого газу. Відносна густина пари арену за повітрям 3,66. Знайдіть молекулярну формулу арену.

варіанти відповідей

С6Н6

С7Н8

С8Н10

С9Н12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест