Ароматичні вуглеводні. Бензен

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 486 разів
31 запитання
Запитання 1

Укажіть ознаку, що характерна для бензену

варіанти відповідей

Реагує з хлором у присутності каталізатора

 

  

За нормальних умов є твердою речовиною

Має жовте забарвлення

 

  Не має запаху

Запитання 2

Чому під час горіння бензену відбувається виділення кіптяви?

варіанти відповідей

Бензен - це рідина

 

 

 

Великий вміст Карбону в молекулі

В середині шестикутника ( шість атомів Карбону) розміщене бензенове кільце

Г. Бензен є добрим розчинником

Запитання 3

В якому році і ким було відкрито бензен?

варіанти відповідей

1833р. М. Мічерліх

 

 

  1825р. М. Фарадей

 1865р. А. Кекуле

  1880р. Д. Зелінський

Запитання 4

Бензен застосовується для виробництва:

варіанти відповідей

Вибухові речовини

 

    Барвники

Як засіб прискорення дозрівання плодів

  

Пестициди

Розчинник

Запитання 5

Виберіть правильні твердження:


 

  

  

варіанти відповідей

Бензен не знебарвлює бромну воду

Бензен не знебарвлює перманганат калію

Бензен горить блакитним полум'ям

  Бензен не токсичний

Запитання 6

Вкажіть речовину, яку необхідно додати до бензену, щоб отримати нітробензен:

варіанти відповідей

N2O5

NO2;  

  

HNO3

HNO2

Запитання 7

Вкажіть речовину, яка утворюється при гідруванні бензену:


 

 

варіанти відповідей

циклопентан;

циклогексан;

 циклобутан;

  гексахлоран;

Запитання 8

За наявності каталізатора бензен, реагуючи з хлором, утворює:


 

 

  

варіанти відповідей

дихлорбензен;

 гексахлорциклобензен;

хлорбензен;

  водень;

Запитання 9

Проаналізуйте твердження.

І. Бензен належить до вуглеводнів циклічної будови.

ІІ. Бензен і циклогексан є структурними ізомерами.

Чи є поміж них правильні?


варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильни

Запитання 10

Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої С6Н6 + Cl2 ---kat--→:

варіанти відповідей

5

2

3

4

Запитання 11

Позначте природну сировину, яку використовують для одержання бензену:

варіанти відповідей

нафта

природний газ

кам'яне вугілля

торф

Запитання 12

Укажіть формули речовин, для яких характерна реакція приєднання:

варіанти відповідей

С4Н10

С6Н6

С2Н2

С4Н8

СН4

С3Н8

Запитання 13

Укажіть, який тип гібридизації має атом Карбону в молекулі бензену.

варіанти відповідей

sp

sp3

sp2

s2p

Запитання 14

Молекулярна формула бензену

варіанти відповідей

С6Н10

С6Н14

С6Н6

С6Н12

Запитання 15

Число подвійних зв'язків у молекулі бензену

варіанти відповідей

3

2

0

6

Запитання 16

Укажіть прізвище ученого, який вперше запропонував структурну формулу бенезену

варіанти відповідей

М. Фарадей

М. Зелінський

 І. Глаубер

Ф. Кеккуле

Запитання 17

Яка молярна маса бензену?

варіанти відповідей

80

18

78

34

Запитання 18

До якого класу вуглеводнів належить бензен?

варіанти відповідей

Алкани

Арени

Алкіни

Алкени

Запитання 19

Укажіть основні фізичні властивості бензену

варіанти відповідей

Газувата речовина, добре розчинна у воді з різким запахом.

Безбарвна летка рідина, із своєрідним запахом, легша за воду.

Кристалічна безбарвна речовина без запаху, добре розчинна у воді.

Токсична рідина, добре розчинна у воді, з характерним запахом.

Запитання 20

Першим представником класу аренів є:


варіанти відповідей

C4H8

C5H12

C6H6

C2H2

Запитання 21

Укажіть загальну формулу аренів.

варіанти відповідей

CnH2n

C2H2n+2

C2H2n-6

C2H2n-2

Запитання 22

Укажіть основні фізичні властивості бензену

варіанти відповідей

Газувата речовина, добре розчинна у воді з різким запахом.

Кристалічна безбарвна речовина без запаху, добре розчинна у воді.

Безбарвна рідина, без запаху, нетоксична, добре розчинна у воді.

Токсична рідина, нерозчинна у воді, з характерним запахом.

Запитання 23

Укажіть формулу толуену (метилбензену).

варіанти відповідей
Запитання 24

Вкажіть речовини, які реагують із бензеном:

варіанти відповідей

HNO3, H2, Br2;

C2H2, H2, Cl2;

CO2, H2, Cl2;

Br2, Na, KMnO4;

Запитання 25

Вкажіть речовину, з якою повинен прореагувати бензен, щоб утворився циклогексан:

варіанти відповідей

з водою;

з воднем;

з гідрогенхлоридом;

з нітратною кислотою;

Запитання 26

Укажіть назву продукту реакції:

варіанти відповідей

Хлоробензен

Гексахлорциклогексан

1,2-дихлоробензен

Гексахлоробензен

Запитання 27

Укажіть продукт реакції:

варіанти відповідей
Запитання 28

Укажіть продукт реакції:

варіанти відповідей
Запитання 29

Укажіть продукт реакції:

варіанти відповідей
Запитання 30

Визначте молекулярну формулу арену, відносна молекулярна маса якого 106. Розв'язок задачі записати в зошит.

варіанти відповідей

С6Н6

С7Н8

С8Н10

С9Н12

Запитання 31

Визначте молекулярну формулу вуглевлдню, відносна густина парів якого за киснем дорівнює 2,875. Розв'язок задачі записати в зошит.

варіанти відповідей

С6Н6

С6Н12

С7Н8

С8Н10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест