13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

13 запитань
Запитання 1

Хімічна реакція - це...

варіанти відповідей

перетворення речовин, при якому молекули всіх речовин руйнуються

перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом.

перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули цих самих речовин з іншим атомним складом.

Запитання 2

Яка з представлених хімічних схем є реакцією сполучення:

варіанти відповідей

A + BC → B + AC

AB → A + B

A + B → AB

AB + CD → AD + CB

Запитання 3

Яка з представлених хімічних схем є реакцією розкладу:

варіанти відповідей

AB → A + B

A + B → AB

AB + CD → AD + CB

A + BC → B + AC

Запитання 4

Реакція сполучення:

варіанти відповідей

2H2O → 2H2 + O2

C + O2 → CO2

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

NaOH + HNО3 → NaNO3 + H2O

Запитання 5

Реакція розкладу:

варіанти відповідей

C + O2 → CO2

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

2H2O → 2H2 + O2

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

Запитання 6

Реакція заміщення:

варіанти відповідей

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2H2O → 2H2 + O2

C + O2 → CO2

Запитання 7

Реакція обміну:

варіанти відповідей

C + O2 → CO2

2H2O → 2H2 + O2

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

Запитання 8

Реакції екзотермічні (виділення тепла):

варіанти відповідей

CaO+ H2O→ Ca(ОН)2 (T = 298,15 K, P = 101,325 кПа; ΔH = −63,7 кДж/моль)

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O+ 2N (T = 298,15 K, P = 101,325 кПа; ΔH = −13 584 кДж/(4 моль C6H5NH2))

N2+ O2→ 2NO (T = 298,15 K, P = 101,325 кПа; ΔH = +180,8 кДж/(2 моль NO))

Запитання 9

Реакції ендормермічні (вбирання тепла)

варіанти відповідей

N2+ O2→ 2NO (T = 298,15 K, P = 101,325 кПа; ΔH = +180,8 кДж/(2 моль NO))

4Р + 5О2 → 2Р2О5

CaO+ H2O→ Ca(ОН)2 (T = 298,15 K, P = 101,325 кПа; ΔH = −63,7 кДж/моль)

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O+ 2N (T = 298,15 K, P = 101,325 кПа; ΔH = −13 584 кДж/(4 моль C6H5NH2))

Запитання 10

Позначте ряд, у якому наведені тільки сполуки з ковалентним полярним

зв’язком:

варіанти відповідей

 CaO, NaCl, N2

NCl3, CH4, KBr;

F2, O2, S8

CO2, NF3, H2S.

Запитання 11

Позначте ряд, у якому наведено тільки сполуки з йонним зв’язком:

варіанти відповідей

Na2O, KCl, LiF

NCl3, CCl4, KCl;

HF, O2, S8;

CO2, NF3, H2S

Запитання 12

Якому класу вуглеводнів належить загальна формула - CnH2n

варіанти відповідей

Алкени

Алкіни

Алкани

Арени

Запитання 13

Якому класу вуглеводнів належить загальна формула - CnH2n+2

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Арени

Алкіни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест