18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки" 9клас

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 169 разів
12 запитань
Запитання 1

У природі існують жири:                                                        

варіанти відповідей

а) лише рослинного походження;         

б) лише тваринного походження;                                                                     

в) рослинного і тваринного походження.

Запитання 2

Мила — це:                       

варіанти відповідей

 а) солі вищих карбонових кислот;                 

 б) солі амінокислот;

в) похідні вищих спиртів.                                            

Запитання 3

Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:


варіанти відповідей

а) чудовий розчинник і антисептик;

б) має слабку наркотичну дію;

в) добре розчиняється у воді.

Запитання 4

Функціональна група естерів:


варіанти відповідей

а) карбоксильна

б) альдегідна

в) гідроксильна

г) правильної відповіді немає

Запитання 5

 Мило утворюється із жирів під час реакції

варіанти відповідей

гідрування

дегідратації

гідролізу

правильної відповіді не має

Запитання 6

Метиловий та етиловий спирт можна відрізнити

варіанти відповідей

за запахом

за температурою кипіння

 за кольором

за розчинністю у воді

за якісною реакцією

Запитання 7

Визначити наявність гліцерину можна за допомогою якісної реакції із свіжеприготованою речовиною...

варіанти відповідей

 натрій гідроксидом

нітратною кислотою

 купрум сульфатом

купрум гідроксидом

Запитання 8

Вкажіть правильно написане рівняння реакції повного окиснення етилового спирту:

варіанти відповідей

2СН3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

СН3OH + O2 = CH3COOH

 C2H5OH + O2 = C2H5COOH

Запитання 9

Речовина, що має формулу СН3-ОН, це

варіанти відповідей

 метанол

етанол

етанова кислота

метанова кислота

метан

Запитання 10

Вкажіть фізичні властивості гліцеролу

варіанти відповідей

Малорозчинна рідина, без смаку і без запаху.

Отруйна летка рідина, має різкий специфічний запах

Густа сиропоподібна рідина, має солодкий смак.

Тверда речовина, добре розчиняється у воді.

Запитання 11

Група атомів, що визначає хімічні властивості сполуки, називається

варіанти відповідей

радикал

 гомолог

функціональна група

ізомер

Запитання 12

Позначте речовини, з якими може реагувати етиловий спирт:

варіанти відповідей

Na

 СаСО3

СН3СООН

 НCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест