Базові поняття хімії

Додано: 31 липня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Оберіть неметалічний елемент серед запропонованих

варіанти відповідей

Na

C

K

Hg

Запитання 2

Серед запропонованих варіантів оберіть металічний елемент головної підгрупи

варіанти відповідей

Fe

S

Li

Cu

Запитання 3

Серед запропонованих варіантів оберіть металічний елемент побічної підгруппи

варіанти відповідей

O

K

Mg

Fe

Запитання 4

Оберіть правильне твердження щодо ряду частинок: Na+ ; Fe2+ ; Al3+

варіанти відповідей

Це катіони

Це аніони

Це атоми

Це радикали

Запитання 5

Оберіть хибне твердження щодо ряду частинок: K; Li; Mg

варіанти відповідей

Це катіони

Це метали

Це атоми

Це нейтральні частинки

Запитання 6

Оберіть хибне твердження щодо номера елемента

варіанти відповідей

Показує заряд ядра атома

Дорівнює числу протонів в атомі

Дорівнює числу електронів в атомі

Дорівнює нуклонному числу

Запитання 7

Уважно розгляньте малюнок та оберіть УСІ правильні відповіді на запитання : "Які процеси відбулися з нуклідом Літію-7 ?"

варіанти відповідей

Окиснення

Відновлення

Втрата електронів

Втрата протонів

Запитання 8

Уважно розгляньте малюнок та оберіть УСІ правильні відповіді на запитання : "Які процеси відбулися з Нітрогену-14?"

варіанти відповідей

Окиснення

Відновлення

Отримав електрони

Втратив протони

Запитання 9

Визначте кількість електронів у йоні

варіанти відповідей

16

17

18

19

Запитання 10

Оберіть варіант відповіді, що містить лише прості речовини-метали

варіанти відповідей

Ni; Ne; Cl2; H2O

CO2; Fe; Na ; Cu

Li Be Cs Sn

S; Se; Si; Cl2

Запитання 11

Оберіть варіант, що містить формули органічних речовин

варіанти відповідей

CO2; CH4 ;CO; C2H6

3OH ; CH3NH2 ;C2H2; C6H6

SO2; NH3 ;SO3; C2H5OH

NO2; CH3Cl ;P2O5; C4H10

Запитання 12

Обчисліть масову

частку води у формульній

одиниці мідного купоросу СuSO4*5H2O

варіанти відповідей

30%

36%

40%

46%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест