Білки

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 53 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу вуглеводів

варіанти відповідей

СnH2n+1OH

CnH2n+1COОН

Cn(H2О)m

CnH2n+2

Запитання 2

Знайдіть серед наведених нижче молекулярних формул формулу сахарози

варіанти відповідей

С6Н12О6

С12Н22О11

6Н10О5)n

C5H10O5

Запитання 3

Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків

варіанти відповідей

α-глюкози

β-глюкози

β-фруктози

рибози

Запитання 4

Полісахаридом є

варіанти відповідей

сахароза

глюкоза

фруктоза

целюлоза

Запитання 5

Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль

варіанти відповідей

Br2

І2

KMnO4

FeCl3

Запитання 6

До складу амінокислот входять функціональні групи

варіанти відповідей

NH2 і –СООН

–NО2 і –СООН

–ОН і –СНО

NH2 і –NО2

Запитання 7

Денатурація білків – це

варіанти відповідей

добування білків з денатурованого спирту

синтез білків з амінокислот при нагріванні

руйнування природньої структури білків

відновлення природньої структури білків

Запитання 8

Білки проявляють властивості

варіанти відповідей

кислотні

основні

амфотерні

інертні

Запитання 9

Пептидним називають зв’язок між

варіанти відповідей

карбоксильною групою однієї амінокислоти і аміногрупою іншої

карбоксильними групами двох амінокислот

аміногрупами двох амінокислот

карбоксильною групою однієї амінокислоти і гідроксильною групою іншої

Запитання 10

Запишіть рівняння реакції повного окиснення глюкози та вкажіть суму всіх коефіцієнтів

варіанти відповідей

12

18

19

22

Запитання 11

Обчисліть масову частку (%) Нітрогену в аміноетановій кислоті

варіанти відповідей

22,5

19,8

18,7

6,7

Запитання 12

варіанти відповідей

сахароза, етанол

глюкоза, етанол

фруктоза, метанол

глюкоза, етанова кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест