Контрольна робота з хімії у 9 класі

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 60 разів
12 запитань
Запитання 1

Визначте масову частку кристалізаційної води в мідному купоросі (CuSO₄×5 H₂O )

варіанти відповідей

12 %

36 %

6,8 %

Запитання 2

З пониженням тиску розчинність газоподібних речовин у воді :

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 3

Процес розпаду електроліту на йони під час розчинення у воді або розплавленні- це :

варіанти відповідей

електролітична дисоціація

нагрівання речовини

руйнування структури кристалічних граток

Запитання 4

Назвіть умови перебігу реакцій йонного обміну між розчинами електролітів :

варіанти відповідей

випадання осаду

виділення газу

зміна забарвлення

утворення малодисоційної речовини ( води )

зміна агрегатного стану речовини

Запитання 5

З даного переліку хімічних реакцій виберіть окисно - відновні :

варіанти відповідей

CO₂ + CaO =CaCO₃

H₂S + O₂ = SO₂ +H₂O

CuO + HCl = CuCl₂ +H₂O

H₂ + N₂ =NH₃

Запитання 6

Визначіть сполуки , де ступінь окиснення Нітрогену дорівнює + 3 ?

варіанти відповідей

NaNO₃

NaNO₂

N₂O₃

HNO₃

Запитання 7

Позначте, який із спиртів має такі властивості: прозора, добре розчинна у воді, в’язка, солодкувата рідина

варіанти відповідей

етанол

пропанол

гліцерол

бутанол

Запитання 8

Який об'єм кисню необхідно для спалювання метану об'ємом 80 л ?

варіанти відповідей

16 л

160 л

320 л

Запитання 9

Закінчіть рівняння реакції:                    

СН3СООН + NaOH →

варіанти відповідей

(CH3COO)2Na + H2O

2CH3COONa +2HOН

CH3COONa + H2O

CH3CONa + H2O

Запитання 10


Яку масу глюкози можна одержати з 10 кг картоплі масова частка крохмалю в якій 20%.

варіанти відповідей

2200 г

2160 г

1160 г

360 г

Запитання 11

Які формули відповідають насиченим одноатомним спиртам ?

варіанти відповідей

C₂H₅OH

CH₄O

C₃H₈O₃

C₆H₁₂O₆

Запитання 12

Якісною реакцією на крохмаль є ?

варіанти відповідей

взаємодія зі свіжовиготовленним розчином купрум (II )гідроксидом

знебарвлення бромної води

взаємодія з розчином йоду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест