Будова атома. Радіоактивність

Додано: 3 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 414 разів
23 запитання
Запитання 1

Всі речовини складаються з ...

варіанти відповідей

атомів

 ядра і електронів

протонів і нейтронів

Запитання 2

На малюнку зображена модель атома

варіанти відповідей

Арістотеля 

Гейгера

Томсона

Менделєєва

Резерфорда 

Запитання 3

Кількість електронів нейтрального атома визначається за...

варіанти відповідей

порядковим номером елемента в таблиці Менделєєва

кількістю протонів у ядрі

молярною масою елемента в таблиці Менделєєва

Запитання 4

Модель атома за Резерфордом має назву...

варіанти відповідей

Планетарна модель атома

Сонячна модель атома

Космічна модель атома

Супутникова модель атома

Запитання 5

Нуклони це....

варіанти відповідей

електрони і протони

електрони, протони і нейтрони

електрони і нейтрони

протони і нейтрони

Запитання 6

За якою формулою можна знайти кількість нейтронів...

варіанти відповідей

N

Z-N

А-Z

Z+N

Запитання 7

Якими силами утримуються в ядрі протони й нейтрони?

варіанти відповідей

гравітаційними

ядерними

електричними

Запитання 8

Сили, що утримують частинки у ядрі (ядерні сили) є

варіанти відповідей

короткодіючими і зарядово незалежними

далекодіючими і зарядово незалежними

короткодіючими і зарядово залежними

Запитання 9

Ізотопи - це різновиди атомів хімічних елементів, ядра яких містять...

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і нейтронів

різну кількість протонів і нейтронів

однакову кількість нейтронів і різну кількість протонів

однакову кількість протонів і різну кількість нейтронів

Запитання 10

Який склад атома Гелію 24He?

варіанти відповідей

4 електрони, 4 протони, 4 нейтрони

2 електрони, 4 протони, 2 нейтрони

2 електрони, 4 протони, 4 нейтрони

2 електрони, 2 протони, 2 нейтрони

Запитання 11

В ядрі хімічного елемента міститься 33 протона і 42 нейтрона. Скільки електронів рухається навколо ядра цього елемента?

варіанти відповідей

33

42

75

Запитання 12

Ядро атома складається з 17 протонів і 18 нейтронів. Як називається такий хімічний елемент?

варіанти відповідей

аргон

хлор

бром

Запитання 13

Навколо ядра нейтрального атома обертається 11 електронів, ядро містить 23 нуклони. Який це хімічний елемент в таблиці Менделєєва?

варіанти відповідей

Магній

Натрій

Ванадій

Селен

Запитання 14

Скільки нуклонів міститься в ядрі магнію 1224Mg?

варіанти відповідей

2

12

24

36

Запитання 15

В ядрі атома Алюмінію 1327Al міститься

варіанти відповідей

27 протонів і 13 нейтронів

13 протонів і 14 нейтронів

14 протонів і 13 нейтронів

13 протонів і 14 електронів

Запитання 16

Виберіть правильний склад атомного ядра 2656Fe

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів

Запитання 17

Радіоактивність — це ...

варіанти відповідей

здатність ядер радіонуклідів перетворюватися на ядра інших елементів

явище перетворення радіонуклідів на інші елемени із випромінюванням

мікрочастинок. 

здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок

Запитання 18

γ-випромінювання –це ...

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі

потік швидких електронів

потік ядер Гелію

потік заряджених частинок

Запитання 19

Якщо під час радіоактивного розпаду утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці менший від порядкового номера вихідного елемента, то це ...

варіанти відповідей

ß-розпад

α-розпад

γ-розпад

Запитання 20

Під час β-розпаду кількість ... в ядрі не змінюється і утворюється ядро елемента, порядковий номер якого ... 

варіанти відповідей

протонів ... на 2 одиниці більший за порядковий номер материнського ядра

нуклонів ... на 2 одиниці більший за порядковий номер материнського ядра.

нуклонів ... на одиницю більший за порядковий номер материнського ядра.

електронів ... на одиницю більший за порядковий номер материнського ядра.

Запитання 21

Яке з трьох типів випромінювань - α-, β- або γ- не відхиляється магнітними і електричними полями?

варіанти відповідей

α-випромінювання

ß-випромінювання

γ-випромінювання

усі три не відхиляються

Запитання 22

Ядро якого хімічного елемента утворилося з ядра ізотопу Карбону 612С після β-розпаду?

варіанти відповідей

512N

712N

613N

Запитання 23

Ядро якого хімічного елемента утворилося з ядра ізотопу Урану після α-розпаду?

варіанти відповідей

90237Th

90229Th

94229Pu

88229Ra

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест