Електричний струм в різних середовищах.

Додано: 3 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 251 раз
12 запитань
Запитання 1

Носії заряду в металі це...

варіанти відповідей

вільні електрони

позитивні та негативні іони

електрони та дірки

термоелектрони

Запитання 2

Носії заряду в електролітах....

варіанти відповідей

позитивні та негативні іони

вільні електрони

термоелектрони

дірки

Запитання 3

Носії заряду в чистих напівпровідниках це...

варіанти відповідей

електрони та дірки

термоелектрони

дірки

вільні електрони

Запитання 4

Носії заряду в вакуумі...

варіанти відповідей

термоелектрони

вільні електрони

позитивні та негативні йони

електрони та дірки

Запитання 5

Носії заряду у газах...

варіанти відповідей

електрони та йони обох знаків

термоелектрони

електрони та дірки

фотоелектрони

Запитання 6

Як називається електричний струм у газах?

варіанти відповідей

газовий розряд

самостійний розряд

несамостійний розряд

розряд

Запитання 7

Питомий опір металів ...

варіанти відповідей

 зростає зі збільшенням температури

зменшується з ростом температури обернено пропорційно до температури

не залежить від температури

зменшується з ростом температури обернено пропорційно до квадрата температури

Запитання 8

Надпровідність – це явище ...

варіанти відповідей

різкого зменшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

збільшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

збільшення сили струму

зменшення сили струму

Запитання 9

Речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм називаються ...

варіанти відповідей

провідниками

напівпровідниками

діелектриками

напівдіелектриками

Запитання 10

Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм називаються..

варіанти відповідей

провідниками

діелектриками

напівпровідниками

напівдіелектриками

Запитання 11

Речовини, які зазвичай погано проводять електричний струм, але за умови підвищення температури, або збільшення освітленості стають провідниками називаються..

варіанти відповідей

напівпровідниками

провідниками

діелектриками

напівдіелектриками

Запитання 12

Як називається вид газового розряду, що супроводжується світінням поблизу загострених предметів?

варіанти відповідей

коронний

дуговий

іскровий

тліючий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест