Будова атома . Склад атомних ядер.

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Атом складається з:

варіанти відповідей

з негативно зарядженого ядра та позитивно заряджених електронів

з протонів і нейронів

з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів

з електронів і нейтронів

Запитання 2

Нуклід хімічного елемента це -

варіанти відповідей

символ хімічного елемента з зазначеним нуклонним і протонним числом

атоми хімічних елементів які мають різне число нейтронів

ізотоп

символ хімічного елемента з зазначеним протонним та нейтроним числом

Запитання 3

Нуклонне або масове число це -

варіанти відповідей

номер групи

порядковий номер хімічного елемента

номер періоду

відносна атомна маса хімічного елемента

Запитання 4

За число протонів , електронів , заряд ядра атома відповідає-

варіанти відповідей

число елктронів

порядковий номер хімічного елемента

номер періоду

номер групи

Запитання 5

Число нейтронів це різниця -

варіанти відповідей

нкулонного і протонного чисел

номеру періоду і номеру групи

нуклонного числа і заряду ядра атома

нуклонного числа і числа електронів

Запитання 6

З ряду елементів виберіть елементи у яких протонне число і число нейтронів однакове-

варіанти відповідей

гідроген , бор, натрій

карбон, силіцій, кальцій

титан , калій, оксиген

барій, цинк, алюміній

Запитання 7

У якого з елементів нуклонне число рівне 23?

варіанти відповідей

бор

берилій

натрій

карбон

Запитання 8

У якого елемента число протонів рівне 20?

варіанти відповідей

гідроген

оксиген

калій

кальцій

Запитання 9

У якого елемента число протонів , електронів, нейтронів рівне 6 ?

варіанти відповідей

натрій

калій

рубідій

карбон

Запитання 10

Частина простру у якому наімовірніше перебування електрона це -

варіанти відповідей

орбіталь

період

спін

група

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест