Будова атомного ядра

Додано: 16 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 139 разів
18 запитань
Запитання 1

Потік ядер атомів Гелію - це ...

варіанти відповідей

α - випромінювання

β - випромінювання

γ - випромінювання

φ - випромінювання

Запитання 2

Яке випромінювання має найбільшу іонізуючу здатність?

варіанти відповідей

α - випромінювання

β - випромінювання

γ - випромінювання

φ - випромінювання

Запитання 3

Яке випромінювання має найбільшу проникну здатність?

варіанти відповідей

α - випромінювання

β - випромінювання

γ - випромінювання

φ - випромінювання

Запитання 4

Ядро полонію випустило α - частинку. В ядро якого елемента перетворилося ядро полонію?

варіанти відповідей
Запитання 5

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопа вісмута після випускання β - частинки?

варіанти відповідей
Запитання 6

Хто відкрив явище природньої радіоактивності?

варіанти відповідей

П. Кюрі

Е. Резерфорд

А. Беккерель

М. Склодовська-Кюрі

Запитання 7

Як змінюється номер елемента у періодичній системі хімічних елементів внаслідок бета-розпаду ядра його атома?

варіанти відповідей

зменшується на одиницю

збільшується на одиницю

зменшується на дві одиниці

не змінюється

Запитання 8

Як змінюється масове число елемента у періодичній системі хімічних елементів внаслідок альфа-розпаду ядра його атома?

варіанти відповідей

збільшується на одиницю

збільшується на чотири одиниці

не змінюється

зменшується на чотири одиниці

Запитання 9

α-частинка являє собою ...

варіанти відповідей

електрон

нейтрон

ядро атома Гідрогену

ядро атома Гелію

Запитання 10

β-частинка являє собою ...

варіанти відповідей

електрон

нейтрон

ядро атома Гідрогену

ядро атома Гелію

Запитання 11

Гамма випромінювання - це...

варіанти відповідей

радіохвиля

рентгенівське випромінювання

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

потік протонів

потік електронів

потік ядер Гелію

Запитання 12

Яке з трьох типів випромінювань - α-, β- або γ- не відхиляється магнітними і електричними полями?

варіанти відповідей

α-випромінювання


   ß-випромінювання


  γ-випромінювання

   

  усі три не відхиляються

  усі три відхиляються

Запитання 13

У ядрі атома Берилію (Be) 4 протони, і 5 нейтронів, скільки електронів в атомі Берилію (Be)?

варіанти відповідей

1 електрон;

5 електронів;

4 електрони;

9 електронів;

Запитання 14

Хто запропонував планетарну модель будови атома?

варіанти відповідей

Н. Бор

Томсон

Беккерель

Резерфорд

Запитання 15

Які частинки є нуклонами?

варіанти відповідей

ядра усіх атомів

електрони і протони

фотони

протони і нейтрони

Запитання 16

Які частинки рухаються навколо ядра?

варіанти відповідей

протони

нейтрони

електрони

нукліди

Запитання 17

Назвати хімічний елемент, в ядрі атома якого 143 нейтрони і 92 протони

варіанти відповідей

радій

плутоній

уран

свинець

Запитання 18

Що таке ізотоп?

варіанти відповідей

атоми з однаковою кількість протонів але різною кількість нейтронів

атоми з однаковою кількість нейтронів але різною кількість протонів

атоми з однаковою кількість протонів але різною кількість електронів

атоми з однаковою кількість електронів але різною кількість протонів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест