Циліндр та його елементи

Додано: 25 лютого
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
14 запитань
Запитання 1

1.Осьовим перерізом рівностороннього циліндра є:

варіанти відповідей

прямокутник

квадрат

паралелограм

круг

Запитання 2

2.Площа основи циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

2πR

πR2

πR

1/4πD2

Запитання 3

3. Відстань між основами циліндра:

варіанти відповідей

твірна

висота

діаметр

вісь

Запитання 4

4.Перерізами циліндра є:

варіанти відповідей

трикутник;  

чотирикутник 

прямокутник

трапеція

Запитання 5

 Геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо з однієї з його сторін називається:

варіанти відповідей

конус

циліндр


сфера

коло

Запитання 6

 Пряма, що містить сторону прямокутника навколо якої його обертають називається:

варіанти відповідей

Віссю циліндра;

Стороною циліндра

Висотою циліндра

Твірною циліндра

Запитання 7

Якими властивостями володіють основи циліндра?

варіанти відповідей

Лежать у перпендикулярних площинах;

Лежать у паралельних площинах;

Перетинаються і рівні;

Лежать у паралельних площинах і рівні

Запитання 8

Бічна поверхня циліндра утворена обертанням

варіанти відповідей

Сторони прямокутника навколо осі, що містить його протилежну сторону;

Сторони довільного многокутника навколо його висоти.

Трикутника навколо однієї з його сторін;

Діагоналі прямокутника;

Запитання 9

 Повну поверхню циліндра утворюють

варіанти відповідей

Бічна поверхня і вісь циліндра;

Тількки основи;

Основи і бічна поверхня

Основа циліндра і радіус.

Запитання 10

Якщо твірні циліндра перпендикулярні до його основ, то циліндр називають

варіанти відповідей

Правильним;

Похилим;

Прямим;

Косим.

Запитання 11

Скільки осей симетрії має циліндр

варіанти відповідей

Одну;

Безліч;

Дві;

Жодної.

Запитання 12

Лінія, що сполучає центри основ похилого циліндра

варіанти відповідей

висота

вісь

твірна

пряма

Запитання 13

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

 S = 2πR2

S =πR2

S = 2πRH

S = 2πR2H

Запитання 14

Якщо твірна циліндра дорівнює 7 см, а радіус 3 см, то площа осьового перерізу дорівнює ...

варіанти відповідей

14 см2

42 см2

21 см2

20 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест