Декабристи

Додано: 21 листопада 2023
Предмет: Історія України, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Повстання Чернігівського полку пов’язано з діяльністю


варіанти відповідей

Малоросійського товариства

Товариства об'єднаних слов'ян

Кирило-Мефодіївського братства

«Південного товариства» декабристів

Запитання 2

Повстання під проводом У.Кармелюка в перш. пол. ХІХ ст. було проявом поширення в Наддніпрянській Україні


варіанти відповідей

антикріпосницького руху

українського національного руху

польського визвольного руху

російського суспільного руху

Запитання 3

Укажіть один із заходів, ужитих царською владою на українських землях з метою придушення польського повстання 1830–1831 рр.


варіанти відповідей

скасування кріпосного права

формування козацьких полків

видання Валуєвського циркуляра

здійснення Третього поділу Речі Посполитої 

Запитання 4

Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала


варіанти відповідей

повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту

установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави

скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду

ліквідація станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом

Запитання 5

Що було характерним для першого етапу українського національного відродженя?

варіанти відповідей

збройна національно-визвольна боротьба

  

  

збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо

  

створення перших політичних партій

формування й поширення серед загалу вимоги суверенітету нації у межах незалежної держави

Запитання 6

Основною ідеєю програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства є

варіанти відповідей

 відновлення козацької автономії в межах російської імперії

  

об’єднання всіх народів світу в одну велику сім’ю на принципах свободи, рівності, братерства

  заснування федеративної республіки вільних слов’янських народів (за зразком США) з центром у Києві

Запитання 7

Кирило-Мефодіївське товариство (братство) було засновано

варіанти відповідей


  у 1805 році

  у 1848 році

  у 1846 році

у 1836 році

Запитання 8

Процес пробудження національної свідомості народу, що не мав власної державності, процес створення нації, який був поширений в українських землях в першій половині XIX ст. називався ...

варіанти відповідей

національною ідеєю

  національною самосвідомістю

  національним відродженням

  історичною памя'ттю

Запитання 9

Національно-визвольне повстання поляків проти режиму Російської імперії за відновлення незалежності Польської держави відбулося

варіанти відповідей

1830-1831

1843-1845

1846-1847

1775-1778

Запитання 10

Харківський університет було відкрито уваріанти відповідей

1805 р.

1625 р.

1834 р.

1857 р.

Запитання 11

Вкажіть автора, назву та рін написання першого твору української літератури, що був написаний живою народною мовою.

варіанти відповідей

Г. Квітка-Основ'яненко, "Сватання на Гончарівці", 1835 р. 

П. Куліш, "Чорна рада", 1663 р.

І. Котляревський, "Енеїда", 1798 р.

Запитання 12

Вкажіть кінцеву мету масонського руху

варіанти відповідей

 об'єднання всіх народів світу в так зване розумне суспільство

створення демократичної федерації рівноправних слов'янських християнських республік

знищення самодержавства і кріпосної системи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест