Культура України наприкінці ХVІІІ - ХІХ століття. Повсякденне життя

Додано: 21 листопада 2023
Предмет: Історія України, 9 клас
18 запитань
Запитання 1

Виберіть умови розвитку української культури наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ століття. (4 правильні відповіді)

варіанти відповідей

об’єднання українських земель у межах однієї держави

початок становлення української модерної нації

зростання національного інтересу до української історії, культури,мови

вплив західноєвропейських процесів Відродження, Реформації

вплив передових західноєвропейських ідей, революція

активізація політичного життя в суспільстві

денаціоналізація та культурна асиміляція

Запитання 2

Про який навчальний заклад іде мова в документі: "Університет отримав назву Імператорський університет Святого Володимира. Царський уряд ставив за мету зробити цей вищий навчальний заклад оплотом монархічних ідей і русифікації неросійських народів"?

варіанти відповідей

Харківський університет

Новоросійський університет

Чернівецький університет

Київський університет

Запитання 3

Установіть відповідність між діячами та їх заняттям:

1. М. Максимович;

2. В. Каразін;

3. І. Котляревський;

4. М. Щепкін;

А) автор п'єси "Наталка Полтавка";

Б) відомий актор театру;

В) "батько українського фольклору";

Г) автор п'єси "Сватання на Гончарівці";

Д) меценат, вчений, ініціатор створення університету у Харкові.


варіанти відповідей

1 - А, 2 - Г, 3 - Б, 4 - Д

1 - В, 2 - Д, 3 - А, 4 - Б

1 - Д, 2 - Б, 3 - В, 4 - А

1 - Б, 2 - А, 3 - Г, 4 - В

Запитання 4

Дайте визначення терміну "менталітет".

варіанти відповідей

сукупність настроїв і поведінки

спільне світосприйняття, світобачення, самоусвідомлення

надбання поколінь

звичаєве право

Запитання 5

Про який твір іде мова в уривку з історичного джерела: «Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату — це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження — невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

варіанти відповідей

"Енеїда" І. Котляревського

"Кобзар" Т. Шевченка

"Чорна рада" П. Куліша

"Тарас Бульба" М. Гоголя

Запитання 6

Виберіть рядок, в якому вказано імена художників кінця ХVІІІ - І половини ХІХ століття.

варіанти відповідей

Т. Осиповський, М. Остроградський, М. Бекетов

Є.Гребінка, П. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко

А. Меленський, В. Беретті, І. Мартос

Д. Левицький, Т. Шевченко, І. Сошенко

Запитання 7

Про кого іде мова в документі: "Учений-енциклопедист, автор двотомної праці "Основи ботаніки", а також понад 100 наукових праць з різних галузей знань: фольклористики, етнографії, мовознавства, історії та археології. Перший ректор Київського університету".

варіанти відповідей

М. Максимович

П. Куліш

В. Каразін

Т. Шевченко

Запитання 8

Вкажіть рік остаточного закриття Києво-Могилянського колегіуму.

варіанти відповідей

1798 р.

1817 р.

1820 р.

1834 р.

Запитання 9

Про кого йдеться в уривку з історичного джерела: «Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус».

варіанти відповідей

В. Каразіна

П. Куліша

М. Щепкіна

Т. Шевченка

Запитання 10

Вкажіть, про який мистецький напрям іде мова: "Напрямок в мистецтві та літературі, який базувався на правдивому, повному відображенні дійсності".

варіанти відповідей

класицизм

романтизм

реалізм

сентименталізм

Запитання 11

Як називалась збірка офортів Т. Шевченка?

варіанти відповідей

"Українські краєвиди"

" Живописна Україна"

"Українська старовина"

"Автопортрет"

Запитання 12

Яка норма права регулювала відносини в українській сім'ї у ХІХ столітті?

варіанти відповідей

норми моралі

релігійні норми

звичаєве право

конституція

Запитання 13

Які навчальні заклади початкової освіти було створено на підросійській Україні для селянських дітей?

варіанти відповідей

класичні гімназії

школи І - ІІІ ступенів

парафіяльні школи

пансіони

Запитання 14

До якого роду занять відносився остап Вересай?

варіанти відповідей

математик

байкар

театральний актор - кріпак

мандрівний кобзар

Запитання 15

Назвіть одного з перших відомих західноукраїнських композиторів початку ХІХ століття.

варіанти відповідей

Я. Головацький

М. Вербицький

Д. Боровиковський

А. Микулич

Запитання 16

Виберіть рядок, в якому вказані українські письменники початку ХІХ століття.

варіанти відповідей

М. Костомаров, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, М. Максимович

Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, М. Гоголь, П. Куліш

Т. Шевченко, І. Сошенко, В. Тропінін, І. Штернберг

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, О. Духнович

Запитання 17

Перший історичний роман "Чорна рада" написав:

варіанти відповідей

Т. Шевченко

Є. Гребінка

П. Куліш

М. Гоголь

Запитання 18

Основоположником художньої прози в новій українській літературі вважають:

варіанти відповідей

Т.Шевченка

І. Котляревського

Г. Квітку-Основ'яненка

П. Гулака-Артемовського

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест