Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Декартові координати на площині

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 664 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(-5;0), В(-1;-4)

варіанти відповідей

А (3;2)

Б (-2,5;-2,5)

В (-2;2)

Г (-3;-2)

Запитання 2

Знайдіть відстань між точками А(3;4) і В(-1;1).

варіанти відповідей

А √5

Б 5

В √13

Г 9

Запитання 3

Яке з наведених рівнянь є рівнянням кола з центром у точці (-5;6) і радіусом 25?

варіанти відповідей

А (х+5)²+(у-6)²=625

Б (х+5)²+(у-6)²=25

В (х-5)²+(у+6)²=625

Г (х+5)²+(у-6)²=5

Запитання 4

Яка з наведених точок належить прямій -3х+2у+1=0?

варіанти відповідей

А (5;7)

Б (0;1)

В (0;-1)

Г (-5;-7)

Запитання 5

Точки А(-2;6) і В(4;11) - кінці відрізка, N - його середина. Укажіть координати точки N.

варіанти відповідей

А (1;8,5)

Б (8,5;1)

В (2;17)

Г (-3;-2,5)

Запитання 6

Яка з наведених формул неправильна?

варіанти відповідей

А sin(180⁰ - α) = sinα

Б cos(90⁰ - α) = cosα

В sin(90⁰ - α) = cosα

Г cos(180⁰ - α) = -cosα

Запитання 7

Який із наведених виразів має від'ємне значення?

варіанти відповідей

А cos 7⁰

Б tg 107⁰

В sin 107⁰

Г tg 7⁰

Запитання 8

Знайдіть відстань від точки А(-3;7) до осі абсцис.

варіанти відповідей

А 3

Б 7

В √58

Г 4

Запитання 9

Знайдіть відстань від точки А(4;-1) до центра О кола (х-1)²+(у+3)²=16. Порівняйте довжину відрізка АО і радіус R даного кола.

варіанти відповідей

А АО≥R

Б АО>R

В АО=R

Г АО<R

Запитання 10

Визначте радіус кола, якщо воно задано рівнянням х2+4х+у2-6у-7=0.

варіанти відповідей

А 20

Б √5

В 2√5

Г 7

Запитання 11

З'ясуйте взаємне розташування двох кіл, заданих рівняннями (х+2)22=16 і (х-2)2+(у-3)2=9.

варіанти відповідей

А не перетинаються

Б мають зовнішній дотик

В перетинаються

Г мають внутрішній дотик

Запитання 12

Знайдіть значення виразу 7-cos110⁰-cos70⁰.

варіанти відповідей

А 8

Б 9

В 7

Г 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест