Декартові координати в просторі

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 59 разів
18 запитань
Запитання 1

Якій з координатних осей належить точка А (0; -7; 0)?

варіанти відповідей

Ох

Оу

Оz

жодній

Запитання 2

На якій відстані від початку координат розміщена точка М (0;5;-12)?

варіанти відповідей

12

13

5

7

21

Запитання 3

Знайдіть довжину відрізка АВ. А (1;2;5), В ( -3;-1;5)

варіанти відповідей

5

3

4

6

9

Запитання 4

Яка відстань від точки С (2;3;6) до початку координат?

варіанти відповідей

2

3

6

7

11

Запитання 5

Яка відстань від точки С (2;3;6) до площини xOz?

варіанти відповідей

2

3

6

5

7

Запитання 6

Знайдіть координати середини відрізка АВ. А ( -3; 4; -7), В ( -5; 0; 3)

варіанти відповідей

(2; - 4; 2)

(2; - 2;4)

(- 4; - 2;- 5)

(- 4; 2;- 2)

(-2; - 2; 2)

Запитання 7

Точка М - середина відрізка АС. Знайти координати точки А, якщо С ( -3;4;-8), М ( 1;2;2)

варіанти відповідей

(5;2;12)

(- 2;1;-3)

(- 2;3;-3)

(5;2;- 2)

(- 1; 1;- 2)

Запитання 8

Запишіть координати точки, симетричної точці М ( 1;- 2; 3) відносно площини yOz.

варіанти відповідей

( -1;- 2; 3)

( -1;- 2;- 3)

( 1;- 2; -3)

( -1; 2; - 3)

( 1; 2; 3)

Запитання 9

Запишіть координати точки, симетричної точці А ( - 2; 5; 11) відносно початку координат

варіанти відповідей

(2; - 5; -11)

(- 2; - 5; -11)

( - 2; 5; -11)

(- 2; - 5; 11)

( 2; - 5; 11)

Запитання 10

На осі ординат знайдіть точку рівновіддалену від точок А( 3;0;2) та В (-1; 2; 4)

варіанти відповідей

(0; 2; 0)

(0; - 2; 0)

(2; 0; 0)

(0; 0; 2)

(0; 0; - 2)

Запитання 11

Яка з наведених точок належить координатній площині yOz?

варіанти відповідей

(8;0;0)

(0;8;0)

(8;0;8)

(0;8:8)

(8;8;0)

(0;0:8)

Запитання 12

Яка з наведених точок належить координатній площині хOz?

варіанти відповідей

(0; -1; 0)

(1; 0; -1)

(-1; -1; 0)

(-1; -1; -1)

(0; -1; 1)

Запитання 13

Знайдіть координати точки М, відносно якої симетричні точки В(-4;8;3) та К(-6;4;3)

варіанти відповідей

(- 5; 6;3)

(- 5; 6; 0)

(- 8; 6; 6)

(- 8; 6;3)

(- 3; 6; 3)

Запитання 14

Знайдіть координати точки, симетричної точці С(4;- 4; 8) відносно точки К(- 2; 2; 4)

варіанти відповідей

(- 8: 8; 0)

(1; -1; 2)

(2; -2; 12)

(-1; -1; 0)

(0; 8; - 8)

Запитання 15

Знайдіть координати вершини D паралелограма АВСD, якщо А(1;3;2), В(0;2;4), С(1;1;4)

варіанти відповідей

(2;2;2)

(2;1;2)

(2;2;1)

(1;2;2)

(2;1;1)

Запитання 16

Знайдіть довжину медіани АМ трикутника АВС, якщо А(2;-1;3), В( 2;1;5), С(0;1;1)

варіанти відповідей

3

4

5

6

7

Запитання 17

Знайти площу квадрата з вершинами в точках (- 3;3;0); (3;5;0); (5;-5;0);(- 3;-5;0)

варіанти відповідей

64

8

16

32

48

Запитання 18

Яке з рівнянь є рівнянням кола з центром в точці А (7;4;-5), що проходить через початок координат?

варіанти відповідей

(х - 7)2 + (у - 4)2 + (z + 5)2 = 90

(х + 7)2 + (у + 4)2 + (z - 5)2 = 90

(х + 7)2 + (у + 4)2 + (z - 5)2 = 36

(х - 7)2 + (у - 4)2 + (z + 5)2 = 36

х2 + у2 + z2 = 36

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест