Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ

Узагальнення знань з розділу.

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 612 разів
12 запитань
Запитання 1

Три попарно перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком початком відліку називають

варіанти відповідей

Прямокутною системою координат у просторі

Координатною площиною

Координатними прямими

Координатним простором

Запитання 2

Площина, що проходить через через пару координатних прямих, це -

варіанти відповідей

Координатними площинами

Координатними осями

Координатними системами

Запитання 3

В якому порядку перераховуються координати точки?

варіанти відповідей

Апліката, абсциса, ордината.

Апліката, ордината, .абсциса.

Ордината, абсциса, апліката.

Ордината, апліката, абсциса.

Абсциса, ордината, апліката.

Запитання 4

Нульовий вектор - це

варіанти відповідей

Вектор, у якого початок і кінець одна й та ж сама точка

Початком якого є точка нуль

Кінцем якого є точка нуль

Проходить через початок координат

Запитання 5

Колінеарними називаються вектори, ...

варіанти відповідей

Які лежать на паралельних прямих

Які лежать на одній прямій

Які перетинаються

Які не перетинаються

Які лежать на паралельних прямих або на одній прямій

Запитання 6

Рівними називають вектори

варіанти відповідей

Які мають рівні модулі

Які співнапрямлені

Які мають рявні модулі та протилежно напрямлені

Співнапрямлені та мають рівні модулі

Запитання 7

Оберіть правильне визначення компланарних векторів

варіанти відповідей

Вектори, що мають спільний початок

Вектори, які не мають спільного початку

Вектори, що перетинаються

Якщо рівні їм вектори, які мають спільний початок, належать одній площині

Запитання 8

Точка А (а,b,с) - початок вектора, точка В (d,е,f) - кінець. Оберіть правильну формулу розрахунку координат вектора АВ.

варіанти відповідей

(d-a; e-b; f-c)

(a-d; b-e; c-f)

(d+a; e+b; f+c)

Запитання 9

Відомо два вектори. а(а,b,с) і вектор в (d,e,f).Оберіть вірну формула розрахунку їх суми .

варіанти відповідей

а+b; с+d; е+f

а-b; с-d; е-f

а+d, b+e, c+f

Запитання 10

Опишіть поняття протилежні вектори

варіанти відповідей

Мають різні модулі

Протилежно напрямлені

Різні модулі і протилежно напрямлені

Рівні модулі і протилежно напрямлені

Запитання 11

Скалярний добуток векторів рівний нулю тоді, коли....

варіанти відповідей

Вектори паралельні

Вектори перпендикулярні

Вектори перетинаються

Вектори не перетинаються

Запитання 12

Скалярний добуток векторів дорівнює....

варіанти відповідей

Добутку їх модулів на синус кута між ними

Сумі добутків відповідних координат

Добутку їх модулів на косинус кута між ними

Різниці добутків відповідних координат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест