Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Перпендикулярність прямих і площин

Доцільно використовувати при повторенні матеріалу.

Додано: 6 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 2937 разів
8 запитань
Запитання 1

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. До площини грані АВВ1А1 перпендикулярна пряма...

варіанти відповідей

AD1

AC

AC1

AD

Запитання 2

Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

безліч

жодної

одна

відповідь залежить від розміщення точки

Запитання 3

Яким є розміщення прямої а і площини α, якщо пряма перпендикулярна до двох діаметрів круга, що лежить у площині α?

варіанти відповідей

а⊂ α

а⊥ α

а∥ α

Відповідь відрізняється від наведених вище.

Запитання 4

Якщо тільки одна з двох прямих перпендикулярна до площини, то прямі...

варіанти відповідей

мимобіжні

перетинаються

не паралельні

можуть розміщуватися як завгодно

Запитання 5

Нехай l- довжина відрізка,l1 - довжина його ортогональної проекції на паралельну площину. Порівняйте l1 та l.

варіанти відповідей

l1<l

l<l1

l1=l

Порівняти неможливо

Запитання 6

З деякої точки простору до даної площини проведено перпендикуляр завдовжки 6 см і похилу 9 см. Довжина проекції перпендикуляра на похилу дорівнює...

варіанти відповідей

2√5 см

3√5 см

5 см

4 см

Запитання 7

Якщо існує точка простору, яка рівновіддалена від усіх сторін паралелограма, то цей паралелограм є...

варіанти відповідей

ромбом

прямокутником

квадратом

довільним

Запитання 8

Відстань від ребра ВС (ВС=а) куба ABCDA1B1C1D1 до перерізу, що проходить через вершини A, C1 , D дорівнює

варіанти відповідей

√2а

а

(√2а)/2

(√3а)/2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест