Діагностична контрольна робота 11 клас. Хімія

Додано: 13 вересня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 544 рази
10 запитань
Запитання 1

Загальна формула для карбонових кислот:

варіанти відповідей

RCOH;                   

  RCOОH;              

ROH;      

  RCOОR

Запитання 2

Який з вуглеводнів є представником спиртів:

варіанти відповідей

С3Н7СООС2Н5

С3Н7СОН; 

С3Н7СООН 

С3Н7ОН

Запитання 3

3.    Укажіть групу атомів, що становлять гомологічну різницю:

варіанти відповідей

(CH)2

CH2

 CH3

 CH4

Запитання 4

Вкажіть, які функціональні групи містять молекули амінокислот:

    

варіанти відповідей

карбоксильну і гідроксильну групи.

 аміногрупу і карбоксильну групи;

нітрогрупу і карбоксильну групи;

 альдегідну і карбоксильну групи;

Запитання 5

.  Встановіть відповідність між формулою та назвою сполуки:

    А  крохмаль                               1  (С6Н10О5)n;

    Б  глюкоза                                  2  (С6Н12О6 );

    В  оцтова кислота                     3  С3Н7ОН;

    Г  пропіловий спирт                 4  СН3СООН;

варіанти відповідей

А,-1, Б-2, В-4, Г-3

А,-2, Б-4, В-1, Г-3

А,-3, Б-2, В-3, Г-4

А,-4, Б-1, В-4, Г-3

Запитання 6

Установіть відповідність між назвами та формулами речовин:

 Назва речовини                                           Формула

                   а) етиламін;                                                1. С6Н5-NH2;

                  б) етилметиламін;                                      2. (CH3-CH2)-N-CH3;

  в) діетилметиламін;                                   3. CH3-CH2-NH-CH3;

 г) анілін                                                       4. CH3-CH2-NH2.


варіанти відповідей

А-4, Б-3, В-2, Г-1

А-1, Б-3, В-2, Г-4

А-4, Б-2, В-3, Г-1

А-4, Б-3, В-1, Г-2

Запитання 7

Масова частка Карбону у вуглеводні складає 85,7%. Густина парів

вуглеводню за повітрям становить 1,931. Визначте формулу.

варіанти відповідей

С4Н8

СН4

С2Н6

С3Н8

Запитання 8

Масова частка Карбону у вуглеводні складає 85,7%. Густина парів

вуглеводню за повітрям становить 1,931. Визначте формулу.


Яка відносна молекулярна маса цієї речовини ?

варіанти відповідей

56

48

16

24

Запитання 9

Масова частка Карбону у вуглеводні складає 85,7%. Густина парів

вуглеводню за повітрям становить 1,931. Визначте формулу.


Яка масова частка Гідрогену в цій речовині ?

варіанти відповідей

14,3

15,3

25,3

4,3

Запитання 10

Внаслідок спалювання органічної речовини масою 4,8 г утворилися оксид карбону (IV) масою 6,6 г і вода масою 5,42 г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем становить 16. Виведіть формулу речовини і вибери її структурну формулу

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н53ОН).

С3Н7ОН).

С4Н93ОН.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест