30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Діагностичний тест (моніторинг навчальних досягнень за рік) 10 клас геометрія ( рівень стандарту)

Додано: 16 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 287 разів
12 запитань
Запитання 1

Якщо дві прямі паралельні, то їх паралельні проекції на одну площину не можуть.....

варіанти відповідей

збігатися

бути паралельними

перетинатися

Запитання 2

Якщо дві сторони трикутника паралельні деякій площині, то третя сторона....

варіанти відповідей

лежить у цій площині

перетинає цю площину

паралельна даній площині

Запитання 3

Дано куб АВСДА1В1С1Д1. Кут між площиною АВСД і діагоналлю В1Д дорівнює

варіанти відповідей

900

600

450

300

Запитання 4

Якій осі координат належить точка А(0;0;4)

варіанти відповідей

OX

OY

OZ

на площині ХУ

Запитання 5

Координати точки С – середини відрізка АВ, якщо А(3;2;3), В(-3;4;1) дорівнюють

варіанти відповідей

С(3;2;1).

  С(0;6;4). 

  С(3;2;0)

  С(0;3;2)

Запитання 6

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. АС = 5см, АВ = 4 см, тоді довжина проекції ВС дорівнює

варіанти відповідей

1 см  

  16 см  

  9 см

 

  3 см

Запитання 7

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) .  Якщо с̅= -2а̅, тоді модуль вектора с̅ дорівнює

варіанти відповідей

10

100

7

20

Запитання 8

При якому значені n вектора a̅(4;-12; 24) і b̅(1; n;6) колінеарні?

варіанти відповідей

3

4

-3

-4

Запитання 9

Відрізок АВ не перетинає площину α. Точки А і В віддалені від даної площини на 10 см і 8 см відповідно. Тоді відстань від середини відрізка АВ до площини α дорівнює...

варіанти відповідей

18 см

9 см

10 см

8 см

Запитання 10

Яка фігура може бути паралельною проекцією квадрата?

варіанти відповідей

паралелограм

 прямокутник  

ромб

  трапеція 

Запитання 11

З точки А, віддаленої від площини α на 9 см, проведено похилу АВ до цієї площини. Знайдіть довжину похилої АВ, якщо довжина її проекції на площину α дорівнює 12 см .

варіанти відповідей

  15 см

21 см

  13 см

  3√7 см

Запитання 12

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через задану точку?

варіанти відповідей

 одну 

  безліч  

  жодну 

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест