Річна контрольна робота

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Скільки площин задають чотири попарно паралельні прямі, жодні три з яких не лежать в одній площині?

варіанти відповідей

2 площини

1 площина

Жодної

3 площини

Запитання 2

Кінець С відрізка CD належить площині β. На відрізку CD позначили точку E так, що СЕ=6 см, DE=9 см. Через точки D і Е провели паралельні прямі, які перетинають площину β у точках D1 і Е1 відповідно. Знайдіть відрізок DD1, якщо ЕЕ1 =12 см

варіанти відповідей

12 см

14 см

16 см

18 см

Запитання 3

Основи трапеції дорівнюють 12см і 18 см, а одна з діагоналей-20 см. Знайдіть відрізки, на які точка перетину діагоналей трапеції ділить дану діагональ.

варіанти відповідей

ВО=10 см; ОД=14 см

ВО=5 см; ОД=7 см

ВО=7 см; ОД=9 см

ВО=8 см; ОД=12 см

Запитання 4

Яка з точок A(0;1;0), B(0;0;4), C(-1;0;0), D(1;2;0) належить осі х?

варіанти відповідей

A(0;1;0)

B(0;0;4)

C(-1;0;0)

D(1;2;0)

Запитання 5

Дано точки A(1,6,4), B(3,2,5), C(0,-1,1), D(2,-5,2). Яке з тверджень є правильним?

варіанти відповідей

А̅B=C̅D

А̅B=-C̅D

А̅B=2C̅D

А̅B=½C̅D

Запитання 6

Дано вектори m̅(-7,-1,8) і n̅(-3,2,-4). Знайдіть координати вектора m̅ +n̅

варіанти відповідей

(1;4;-10)

(-10;1;4)

(-10;-1;4)

(-10;-4;1)

Запитання 7

Дано вектор а̅(-3;2;5) і b̅(-2;-4;1). Знайдіть координати вектора с̅, якщо с̅=3а̅+2b̅

варіанти відповідей

(13;17;2)

(-17;-13;-2)

(-2;13;17)

(-13;-2;17)

Запитання 8

Кут між векторами а̅ і b̅ дорівнює 45°,∣а̅∣=3, ∣b̅∣=3√2. Знайдіть (а̅+b̅)⋅b

варіанти відповідей

7

17

27

37

Запитання 9

Визначте за рівнянням сфери координати її центра і радіус :(х-1)2+(у-2)2+(z+4)2=9

варіанти відповідей

О(1;2;-4); R=3

О(1;-4;2); R=4

О(-4;1;-2); R=3

О(2;1;-4); R=5

Запитання 10

Чи належить площині 3х-2у+z+4+0 точка А(1;2;-5)?

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест