ДКР 1 семестр 2 варіант

Додано: 25 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
30 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу алканів:

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n+6

СnH2n-2

СnH2n

Запитання 2

Вкажіть гомологічний ряд алкінів:

варіанти відповідей

СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 і т.д

СН3, С2Н5, С3Н7 С4Н9 і т.д.

С2Н4, С3Н6, С4Н8, С5Н10 і т.д.

С2Н2, С3Н4, С4Н6, С5Н8

Запитання 3

Назвіть сполуку, яка відповідає даній формулі:

варіанти відповідей

2- метил- 6,6 -диметилоктан

3,3-диметилоктан

2,6,6 - триметилоктан

3,3,7 - триметилоктан

Запитання 4

Назвіть сполуку за систематичною номенклатурою

варіанти відповідей

4-метилгекс-2-ин

1,2-диметилпент-3-ин

1,2-диметилпентен

4,5-диметилпент-2-ен

Запитання 5

Назвіть сполуку за систематичною номенклатурою

варіанти відповідей

2-метил -3-етилпент-1-ен

3-етил-2-метилпент-1-ен

1,2-диметилпентен

4,5-диметилпент-2-ен

Запитання 6

Назва запропонованої сполуки CH2=CH-CH2-CH3

варіанти відповідей

2 метилпроп - 1 - ен

бутен

бут-1-ен

бут-2-ен

Запитання 7

Карбон в органічних сполуках має валентність:

варіанти відповідей

2

1

4

3

Запитання 8

 З якого вуглеводню починається ряд алканів?

варіанти відповідей

з пропану

з метану

з декану

з пентану

Запитання 9

У молекулі ацетилену( етину) між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

одинарний зв'язок

два потрійних зв'язки

потрійний зв'язок

два подвійних зв'язки

подвійний

Запитання 10

Серед запропонованих речовин вибрати алкени :

варіанти відповідей

бутин

етен

ацетилен

октан

пентен

етин

гексен

Запитання 11

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

44

21

23

22

Запитання 12

Для алкенів характерні реакції:

варіанти відповідей

приєднання, окиснення, полімеризації

приєднання, окиснення, поліконденсації

заміщення, окиснення, полімеризації

заміщення, окиснення ,поліконденсації

Запитання 13

Для алканів характерні реакції:

варіанти відповідей

термічного розкладу

заміщення

приєднання

горіння

гідрування

Запитання 14

Вказати ізомер бутану:

варіанти відповідей

2-метилпропан

2-метилпропен

пропен

пентен

Запитання 15

Позначте формулу сполуки, що належить до класу аренів :

варіанти відповідей

С6Н6

С6Н12

С6Н14

С6Н10

Запитання 16

Доповніть рівняння реакції C2H4 + Cl2 = ..

варіанти відповідей

...= C2H3Cl + HCl

...= C2H5Cl + HCl

...= C2H4Cl2

..= C2H2Cl2 + H2

Запитання 17

З якими із речовин взаємодіє бензен?

варіанти відповідей

HNO3

CL2

NaOH

O2

NH3

Запитання 18

Розв'яжіть задачу

Молекулярна маса невідомого алкану рівна 114.Знайдіть молекулярну формулу алкану та вкажіть кількість атомів Карбону у ньому.

варіанти відповідей

10

1

4

8

3

Запитання 19

Вкажіть функціональні групи спиртів та альдегідів:

варіанти відповідей

карбоксильна

гідроксогрупа

карбонільна

нітрогрупа

Запитання 20

Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів

варіанти відповідей

СnН2n-1ОН

СnН2n+1ОН

CnH2nO

СnН2nО2

Запитання 21

Вкажіть суфікс,за допомогою якого утворюється назва спирту:

варіанти відповідей

- ол

- ен

- он

- аль

Запитання 22

Вкажіть формулу етилового спирту

варіанти відповідей

СН3 - ОН

С2Н5 - ОН

С2Н5 - СООН

С3Н7 - ОН

Запитання 23

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна розпізнати гліцерол:

варіанти відповідей

свіжовиготовлений купрум (ІІ) гідроксид

амоніаковий розчин Ag2О

натрій гідроксид

ферум (ІІІ) хлорид

Запитання 24

Вкажіть правильне твердження: Альдегіди можна розпізнати за допомогою:

варіанти відповідей

свіжовиготовленого розчину купрум (ІІ) гідроксиду

амоніакового розчину Ag2О

натрій гідроксиду

ферум (ІІІ) хлориду

Запитання 25

Формула масляної кислоти

варіанти відповідей

CHOO

CHC2OOH

CHOOH

CH3(CH2)2COOH

Запитання 26

Супутній нафтовий газ це

варіанти відповідей

газ у якому міститься менше метану (30-40%), але більше його гомологів: етану, пропану, бутану, пентану (60-70% за об’ємом), та інші гази

газ у якому міститься більше метану (50-40%), але менше його гомологів: етану, пропану, бутану, пентану (50 -40% за об’ємом), та інші гази

газ у якому міститься менше бутану (30-40%), але більше його гомологів: етану, пропану, пентану (60-70% за об’ємом), та інші гази

газ у якому міститься білше метану (60-70%), але менше його гомологів: етану, пропану, бутану, пентану (30-40% за об’ємом), та інші гази

Запитання 27

Яка група вуглеводнів відсутня у складі нафти:

варіанти відповідей

алкани

арени

циклоалкани

аміни

Запитання 28

Карбоновая кислота, яка містить 5 атомів вуглецю, носить назву 

варіанти відповідей

 метанова 

пропановая 

бутанова

пентанова

Запитання 29

За кількістю характеристичних груп карбонові кислоти поділяють на:

варіанти відповідей

 двоосновні, багатоосновн

 одноосновні

 багатоосновні


Одноосновні, двоосновні,багатоосновні

Запитання 30

Вкажіть загальну формулу для карбонових кислот

варіанти відповідей

 СnH2n+1COH

CnH2n+1OH

 R-OH

 R-COOH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест