Добування оксидів, кислот, основ, солей 8 кл

Додано: 8 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 699 разів
24 запитання
Запитання 1

Які оксиди утворюються при окисненні неметалів

варіанти відповідей

несолетвірні

кислотні

амфотерні

основні

Запитання 2

Який оксид утворюється при згорянні магнію?

варіанти відповідей

основний

кислотний

амфотерний

подвійний

Запитання 3

Луги можна одержати:

варіанти відповідей

розкладом деяких солей

взаємодією кислотних оксидів з водою

взаємодією основних оксидів з водою

В результаті реакції нейтралізаціі

Запитання 4

Нерозчинні основи утворюються врезультаті взаємодії:

варіанти відповідей

кислотних оксидів з водою

лужних металів з водою

основних оксидів з кислотними оксидами

розчинних солей з лугами

Запитання 5

Безоксигенові кислоти одержують розчиненням у воді продуктів взаємодії:

варіанти відповідей

лугів з кислотними оксидами

металів та неметалів

розкладом деяких солей

кислотних оксидів з водою

Запитання 6

Окигеновмісні кислоти можна одержати в результаті взаємодії:

варіанти відповідей

кислотних оксидів з водою

основних оксидів з водою

лугів з кислотними оксидами

розчинів солей зметалами

Запитання 7

Солі є продуктами таких реакцій:

варіанти відповідей

сполучення кислотних оксидів з основними окидами

сполучення металів та неметалів

розкладу деяких кислот

сполучення кислотних оксидів з водою

Запитання 8

Солі не є продуктами взаємодії :

варіанти відповідей

металів з розчинами солей

основних і кислотних оксидів

основних оксидів з водою

кислотних оксидів з лугами

Запитання 9

Кальцій карбонат можна одержати в результаті взаємодії:

варіанти відповідей

CaO+H2O →

CaO+CO2

CaO+ CO→

Ca(OH)2+CO2

Запитання 10

Хлоридну кислоту можна одержати в результаті взаємодії:

варіанти відповідей

NaCl(суха сіль)+ H2SO4

H2 +Cl2

Na+Cl2

NaOH + HCl→

Запитання 11

Купрум( ІІ) оксид можна одержати в результаті взаємодії:

варіанти відповідей

Cu + Cl2

CuSO4 + BaCl2

Cu(OH)2

Cu + O2

Запитання 12

Літій гідроксид є продуктом таких хімічних реакцій:

варіанти відповідей

Li +H2O→

Li +Cl2→→

Li2O + HCl→

Li2O + H2O→

Запитання 13

Яка маса 5 моль натрій хлориду?

варіанти відповідей

229г

229,5г

292,5г

292г

Запитання 14

Яка маса осаду утвориться при взаємодії 7 моль купрум(ІІ) хлориду з калій гідроксидом?

варіанти відповідей

71

271

277

217

Запитання 15

Вкажіть суму кофіцієнтів в рівнянні розкладення гідроксиду алюмінію :

варіанти відповідей

3

6

4

5

Запитання 16

Вкажіть основу, яка піддається термічному розкладу

варіанти відповідей

Fe (OH)3

Ba(OH)2

NaOH

КОН

Запитання 17

Вкажіть метали, які реагують із кислотами

варіанти відповідей

Ag

Zn

Cu

Pb

Запитання 18

Між якими речовинами можлива реакція нейтралізації

варіанти відповідей

 нерозчинна основа і кислота

 оксид Мет і вода

сіль і кислота

 луг і кислота

Запитання 19

Вкажіть амфотерні гідроксиди

варіанти відповідей

Fe(OH)3

 Ba(OH)2

Zn(OH)2

Mg(OH)2

Запитання 20

Вкажіть продукт реакції Na2O + SO2 =

варіанти відповідей


Na2SO4

 NaHSO3

Na2S

Na2SO3

Запитання 21

Ортофосфат калію можна здобути

варіанти відповідей

оксид калію + оксид фосфору

гідроксид калію + о.фосфатна кислота

оксид фосфору + калій нітрат

оксид калію + о.фосфат магнію

Запитання 22

Оксид магнію можна здобути способами

варіанти відповідей

горіння хлориду магнію

розкладення карбонату магнію

взаємодія нітрату магнію з хлоридною кислотою

взаємодія гідроксиду магнію з хлоридною кислотою

Запитання 23

Який ланцюг відповідає схемі перетворень :

метал → сіль → нерозчинна основа → основний оксид → сіль

варіанти відповідей

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → AgCl

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeCl2 → AgCl

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe(NO3)2

 Na → NaOH → Na2CO3 → NaCl → AgCl

Запитання 24

Укажіть послідовність реагентів у ланцюжку перетворень

Ba→BaO→Ba(OH)2→BaCl2→BaSO4

варіанти відповідей

O2; H2O ; KCl SO3

O2; HCl; H2O; K2SO4;

H2O;KOH KCl H2SO4

O2; H2O; HCl; K2SO4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест