Доходи в ринковій економіці

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Економіка, 9 клас
Тест виконано: 195 разів
12 запитань
Запитання 1

Фермеру, який бажає придбати 1 га землі, земельна рента з якого становить 2200 грн за відсоткової ставки 11 % річних, слід заплатити не більше ніж

варіанти відповідей

2200 грн

22 000 грн

20 000 грн

200 грн

Запитання 2

Якщо номінальні доходи населення за певний період зросли на 10 %, а ціни на товари та послуги спочатку зросли на 5 %, а потім ще на 4 %, то реальні доходи населення

варіанти відповідей

зросли на 1 %

зросли менше ніж на 1 %

зменшилися на 1 %

залишилися незмінними

Запитання 3

Що з наведеного за рівних інших умов підвищить ціну ділянки землі?

варіанти відповідей

зниження ставки відсотка

підвищення ставки відсотка

зниження ренти

зниження родючості землі

Запитання 4

До сфери державного регулювання оплати праці згідно із чинним законодавством належить декларування

варіанти відповідей

оплати праці в бюджетних організаціях

розмірів посадових окладів керівників державних підприємств

мінімальної заробітної плати

максимальної заробітної плати

Запитання 5

Встановлений законодавством розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитись оплата за виконану робітником місячну, погодинну норму праці, — це

варіанти відповідей

прожитковий мінімум

мінімальна заробітна плата

споживчий кошик

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Запитання 6

Дохід, який одержують землевласники найкращих ділянок, називається...

варіанти відповідей

економічною (диференціальною) рентою

комерційною (абсолютною) рентою

максимальною рентою

мінімальною рентою

Запитання 7

Виберіть правильне закінчення твердження: "Відношення суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми позиченого капіталу, називається..."

варіанти відповідей

позичковим відсотком

нормою (ставкою) позичкового відсотка

реальною ставкою позичкового відсотка

обліковою ставкою відсотка

Запитання 8

Визначте, від чого залежить ціна продажу ділянки землі

варіанти відповідей

від розміру одержаної щорічної ренти

від ставки банківського відсотка

від родючості землі

від розміру одержаної щорічної ренти і розміру ставки банківського відсотка

Запитання 9

Укажіть, хто з наведених осіб одержав дохід у вигляді відсотка

варіанти відповідей

власник акції корпорації "Мікрософт"

власник банківського вкладу

власник землі, наданої в оренду

власник приватного підприємства

Запитання 10

Фірма планує взяти кредит у банку на будівництво нового виробничого цеху. Річна ставка відсотка становить 14 %, очікувана норма прибутку — 13 %. За цих умов фірма

варіанти відповідей

будуватиме новий цех

не будуватиме новий цех

очікувана норма прибутку не береться до уваги 

річна ставка відсотка не береться до уваги

Запитання 11

Емісія цінних паперів – це:

варіанти відповідей

Придбання цінних паперів першим власником;

Випуск цінних паперів та їх реалізація на первинному ринку цінних паперів;

Розрахунки за укладеними угодами з цінними паперами;

Випуск цінних паперів.

Запитання 12

На скільки років повинен бути внесений капітал в сумі 60 тис. грн. при 20% річних, щоб первісна сума зросла на 35 тис. грн. (прості відсотки)?

варіанти відповідей

на 2,9 років

на 2 роки

на 3,2 роки

на 1,5 роки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест