Довідково-інформаційні документи

Додано: 20 березня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 451 раз
10 запитань
Запитання 1

1. Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте:

варіанти відповідей

а) доповідну записку;

б) пояснювальну записку;

в) звіт.

Запитання 2

2. Доповідні записки поділяються на:

варіанти відповідей

а) особисті та офіційні;

б) рукописні та друковані;

в) внутрішні та зовнішні.

Запитання 3

3. Коли ви маєте намір пояснити ситуацію, що склалася, факти, дії, вчинки (найчастіше порушення дисципліни, невиконання роботи) і робите це на вимогу керівника, складаєте:

варіанти відповідей

а) доповідну записку;

б) пояснювальну записку;

в) звіт.

Запитання 4

4. Документ, у якому обґрунтовано мету його створення, структуру, зміст, термін дії, функційне призначення, актуальність і новизну і який є вступною частиною іншого документа (плану, програми, проекту тощо), називається:

 

варіанти відповідей

а) доповідною запискою;

б) передмовою;

в) пояснювальною запискою.

Запитання 5

5. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, називається:

варіанти відповідей

а) акт;

б) довідка;

в) протокол.

Запитання 6

6. Довідка може бути:

варіанти відповідей

а) секретною і несекретною;

б) стандартною та індивідуальною;

в) особистою й службовою.

Запитання 7

7. Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є:

варіанти відповідей

а) звіт;

б) наказ;

в) план.

Запитання 8

8. За терміном виконання плани поділяються на:

 

варіанти відповідей

а) перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні тощо;

б) тижневі і щоденні;

в) найближчі та перспективні.

Запитання 9

9. За структурою плани поділяють на:

варіанти відповідей

а) нескладні і складні;

б) прості та складні;

в) односкладові та двоскладові.

Запитання 10

10. Основний зміст планів викладається у формі:

варіанти відповідей

а) тексту;

б) таблиці;

в) тексту або таблиці.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест