22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Тренажер-словник наголосів 2020 (ІV частина)

Букви Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Я


Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

Додано: 21 березня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
55 запитань
Запитання 1

Обери варіант з правильним наголосом у слові РАЗОМ


варіанти відповідей

рАзом

разОм

Запитання 2

Обери варіант з правильним наголосом у слові РЕМІНЬ (пояс)


варіанти відповідей

рЕмінь

ремІнь

Запитання 3

Обери варіант з правильним наголосом у слові РЕШЕТО


варіанти відповідей

решЕто

решетО

рЕшето

Запитання 4

Обери варіант з правильним наголосом у слові РИНКОВИЙ


варіанти відповідей

ринкОвий

рИнковий

ринковИй

Запитання 5

Обери варіант з правильним наголосом у слові РІВНИНА


варіанти відповідей

рІвнина

рівнинА

рівнИна

Запитання 6

Обери варіант з правильним наголосом у слові РОЗДРІБНИЙ


варіанти відповідей

роздрібнИй

рОздрібний

роздрІбний

Запитання 7

Обери варіант з правильним наголосом у слові РОЗПІРКА


варіанти відповідей

розпІрка

розпіркА

рОзпірка

Запитання 8

Обери варіант з правильним наголосом у слові РУКОПИС


варіанти відповідей

рукОпис

рУкопис

рукопИс

Запитання 9

Обери варіант з правильним наголосом у слові РУСЛО


варіанти відповідей

руслО

рУсло

Запитання 10

Обери варіант з правильним наголосом у слові СВЕРДЛО


варіанти відповідей

свердлО

свЕрдло

Запитання 11

Обери варіант з правильним наголосом у слові СЕРЕДИНА


варіанти відповідей

серединА

середИна

сЕредина

серЕдина

Запитання 12

Обери варіант з правильним наголосом у слові СЕЧА


варіанти відповідей

сЕча

сечА

Запитання 13

Обери варіант з правильним наголосом у слові СИМЕТРІЯ


варіанти відповідей

сИметрія

симетрІя

симЕтрія

симетріЯ

Запитання 14

Обери варіант з правильним наголосом у слові СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ


варіанти відповідей

сІльськогосподарський

сільськогоспОдарський

сільськогосподАрський

Запитання 15

Обери варіант з правильним наголосом у слові СІМДЕСЯТ


варіанти відповідей

сімдесЯт

сІмдесят

сімдЕсят

Запитання 16

Обери варіант з правильним наголосом у слові СЛИНА


варіанти відповідей

слинА

слИна

Запитання 17

Обери варіант з правильним наголосом у слові СОЛОМИНКА


варіанти відповідей

сОломинка

соломИнка

солОминка

соломинкА

Запитання 18

Обери варіант з правильним наголосом у слові СТАТУЯ


варіанти відповідей

стАтуя

статУя

статуЯ

Запитання 19

Обери варіант з правильним наголосом у слові СТОВІДСОТКОВИЙ


варіанти відповідей

стовідсоткОвий

стОвідсотковий

стовідсОтковий

стовідсотковИй

Запитання 20

Обери варіант з правильним наголосом у слові СТРИБАТИ


варіанти відповідей

стрибАти

стрИбати

стрибатИ

Запитання 21

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТЕКСТОВИЙ


варіанти відповідей

тЕкстовий

текстовИй

текстОвий

Запитання 22

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТЕЧІЯ


варіанти відповідей

течіЯ

тЕчія

течІя

Запитання 23

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТИГРОВИЙ


варіанти відповідей

тигрОвий

тИгровий

тигровИй

Запитання 24

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТИСОВИЙ


варіанти відповідей

тИсовий

тисовИй

тисОвий

Запитання 25

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТІМ'ЯНИЙ


варіанти відповідей

тім'янИй

тІм'яний

тім'Яний

Запитання 26

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТРАВЕСТІЯ


варіанти відповідей

трАвестія

травестІя

травЕстія

Запитання 27

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТРИЗУБ


варіанти відповідей

тризУб

трИзуб

Запитання 28

Обери варіант з правильним наголосом у слові ТУЛУБ


варіанти відповідей

тУлуб

тулУб

Запитання 29

Обери варіант з правильним наголосом у слові УКРАЇНСЬКИЙ


варіанти відповідей

укрАїнський

Український

українськИй

украЇнський

Запитання 30

Обери варіант з правильним наголосом у слові УПОДОБАННЯ


варіанти відповідей

уподобАння

уподОбання

упОдобання

уподобаннЯ

Запитання 31

Обери варіант з правильним наголосом у слові УРОЧИСТИЙ


варіанти відповідей

урОчистий

урочистИй

урочИстий

Урочистий

Запитання 32

Обери варіант з правильним наголосом у слові ФАРТУХ


варіанти відповідей

фАртух

фартУх

Запитання 33

Обери варіант з правильним наголосом у слові ФАХОВИЙ


варіанти відповідей

фАховий

фахОвий

фаховИй

Запитання 34

Обери варіант з правильним наголосом у слові ФЕНОМЕН


варіанти відповідей

фенОмен

фЕномен

феномЕн

Запитання 35

Обери варіант з правильним наголосом у слові ФОЛЬГАваріанти відповідей

фольгА

фОльга

Запитання 36

Обери варіант з правильним наголосом у слові ФОРЗАЦ


варіанти відповідей

фОрзац

форзАц

Запитання 37

Обери варіант з правильним наголосом у слові ХАОС (стихія)


варіанти відповідей

хаОс

хАос

Запитання 38

Обери варіант з правильним наголосом у слові ХАОС (безлад)


варіанти відповідей

хаОс

хАос

Запитання 39

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЦАРИНА


варіанти відповідей

царИна

царинА

цАрина

Запитання 40

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЦЕМЕНТ


варіанти відповідей

цЕмент

цемЕнт

Запитання 41

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЦІННИК


варіанти відповідей

ціннИк

цІнник

Запитання 42

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЧАРІВНИЙ


варіанти відповідей

чАрівний

чарівнИй

чарІвний

Запитання 43

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЧЕРГОВИЙ


варіанти відповідей

чергОвий

чЕрговий

черговИй

Запитання 44

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЧИТАННЯ


варіанти відповідей

читАння

чИтання

читаннЯ

Запитання 45

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЧОРНОЗЕМ


варіанти відповідей

чОрнозем

чорнОзем

чорнозЕм

Запитання 46

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЧОРНОСЛИВ


варіанти відповідей

чОрнослив

чорнослИв

чорнОслив

Запитання 47

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЧОТИРНАДЦЯТЬ


варіанти відповідей

чотирнадцЯть

чОтирнадцять

чотИрнадцять

чотирнАдцять

Запитання 48

Обери варіант з правильним наголосом у слові ШЛЯХОПРОВІД


варіанти відповідей

шлЯхопровід

шляхОпровід

шляхопровІд

шляхопрОвід

Запитання 49

Обери варіант з правильним наголосом у слові ШОВКОВИЙ


варіанти відповідей

шовкОвий

шОвковий

шовковИй

Запитання 50

Обери варіант з правильним наголосом у слові ШОФЕР


варіанти відповідей

шОфер

шофЕр

Запитання 51

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЩЕЛЕПА


варіанти відповідей

щелепА

щелЕпа

щЕлепа

Запитання 52

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЩИПЦІ


варіанти відповідей

щИпці

щипцІ

Запитання 53

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЩОДОБОВИЙ


варіанти відповідей

щодОбовий

щОдобовий

щодобОвий

щодобовИй

Запитання 54

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЯРМАРКОВИЙ


варіанти відповідей

Ярмарковий

ярмаркОвий

ярмАрковий

ярмарковИй

Запитання 55

Обери варіант з правильним наголосом у слові УСЕРЕДИНІ


варіанти відповідей

усередИні

усерЕдині

усЕредині

Усередині

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест