Фонетика / Спрощення (Підготовка до ЗНО)

Додано: 21 березня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 710 разів
16 запитань
Запитання 1

На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

причіп

косий

жалюзі

випадок

Запитання 2

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка


варіанти відповідей

погляд, кладка, передзвін

сьорбати, весняний, всюди

захист, розвиватися, пізній

нитці, баскетбол, молитва

край, вокзал, закріплення

Запитання 3

Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

[..]еатральний, турис[..]ський, лауреа[..]

каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба

журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький

факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а

лісниц[..]во, розпи[..]ати, [..]ретій

Запитання 4

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

тьохкає, колючий, творіння

віщунка, йоржик, беззоряний

прощає, паляниця, обов’язковість

пробудження, ящик, тріщить

господиня, кузня, їдальня

Запитання 5

Знайдіть слово, у якому «дж», «дз» позначають два звуки:

варіанти відповідей

джентльмен

джерело

дзьобати

підзаголовок

 бджоляр

Запитання 6

Знайдіть слово, у якому буква «я» позначає два звуки:

варіанти відповідей

гарячий

надвечір’я

дозволяти

трясовина

сяйво

Запитання 7

Знайдіть слово, у якому кількість букв збігається з кількістю звуків:

варіанти відповідей

ієрогліф

салют

дзвінок

 кухоль

останній

Запитання 8

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах наголошується другий склад:варіанти відповідей

мережа, черговий, олень;

горошина, котрий, живемо;

довідник, читання, нести;

новий, болотистий, візьмеш;

запитання, тяжкий, донька

Запитання 9

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

свис..нути, ненавис..ний, пес..ливий

тиж..невий, тріс..нути, захис..ник

навмис..но, провіс..ник, хвас..нути

радіс..ний, аген..ство, ціліс..ний

балас..ний, перехрес..ний, зліс..ний

Запитання 10

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка 
варіанти відповідей

студен..ство, виїз..ний, тиж..невий

зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий

доблес..ний, провіс..ник , ціліс..ний

гіган..ський, радіс..ний, облас..ний

Запитання 11

Спрощення приголосного на письмі НЕ відбувається у виділеному слові рядка:варіанти відповідей

КОРИС…НА порада

ПРОЇЗ…НИЙ документ

ПЕС…ЛИВІ  слова

ЧЕС…НИЙ  вчинок

Запитання 12

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка:
варіанти відповідей

РІДКІС…НИЙ випадок 

ЗЛІС…НИЙ неплатник

ГІГАН…СЬКИЙ виріб

СЕР…ЦЕВИЙ напад

Запитання 13

Помилки при спрощенні на письмі допущено в рядку:
варіанти відповідей

форпостний, зловісно, намісник, кістлявий

туристський, цілісний, невістці, журналістці

корисний, тиснути, почесний, проїзний

бандурисці, жалістний, сердцевий, власний

Запитання 14

Спрощення в групах приголосних не відбувається у двох словах рядка:

варіанти відповідей

комендан…ський, доблес…ний, ненавис…ний, контрас…ний

хвас…ливий, піаніс…ці, артис…чин, балас…ний

мес…ник, шіс…сот, зап'яс…ний, хворос…няк, випус…нийперехрес…ний, рідкіс…ний, шіс…надцять, кількіс…ний

Запитання 15

Усі слова написані правильно в рядку:
варіанти відповідей

буревістник, щотиждневий, страстний, усний

доблестний, контекстний, туристці, вартісний

студентство, диригентський, агентство, шістдесят

форпостний, учасник, протестний, перстня

Запитання 16

Помилку допущено в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

бризнути, випускний, невістчин, тиснутишіснадцять, хваснути, очистний, злістний

почесний, протестний, авантюристський

студентство, масний, надкісниця, безболісний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест