Двогранний кут

Додано: 10 лютого 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1942 рази
8 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?


варіанти відповідей

30°

60°

90°

120°

Запитання 2

Відрізок BK - перпендикуляр до площини паралелограма ABCD, ∠ABC = 1100. Знайти кут між площинами ABK і CBK.

варіанти відповідей

90°

110°

70°

60°

Запитання 3

Вкажіть усі правильні твердження...


варіанти відповідей

Величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута.

Двогранний кут, це кут між двома прямими, що перетинаються

Кутом між площиною і прямою, що її перетинає називають кут між прямою і її проекцією на цю площину.

Якщо пряма паралельна площині, або належить їй, то вважають, що кут між такою прямою і площининою дорівнює 90°

 

Запитання 4

Кутом між двома площинами, що перетинаються, називають величину того з утворених двогранних кутів, який ...варіанти відповідей

менший за 180°

не більший за 90°

більший за 90°

менший за 90°

Запитання 5

Трикутники АВС і АСD лежать у різних площинах, причому пряма ВD перпендикулярна до площини АВС. Знайдіть двогранний кут, грані якого містять дані трикутники, якщо <АСD=900, ВС=6 см, СD=12 см.

 

варіанти відповідей

30°

60°

45°

90°

Запитання 6

Площини α та β перпендикулярні. Точка А лежить у площині α, точка В - у площині β. Відстані від точок А та В до прямої перетину цих площин дорівнюють відповідно 6 см і 12 см, відстань між проекціями точок А та В на цю пряму дорівнює 12 см. Знайти довжину відрізка АВ.

варіанти відповідей

6 см

12 см

16 см

18 см

24 см

Запитання 7

Пряма m є лінією перетину двох площин α та β. З точки А, що належить площині α, провели перпендикуляр АВ до прямої m та перпендикуляр АС до площини β. Знайти величину двогранного кута між площинами α та β, якщо АС=2√3 см, АВ=4 см.

варіанти відповідей

300

450

600

900

150

Запитання 8

Трикутники АВС і DВС лежать у різних площинах, причому пряма АD перпендикулярна до площини DВС. Знайти двогранний кут, грані якого містять дані трикутники, якщо ∠DВС=900, АD=14 см, АВ= 28 см.

варіанти відповідей

300

450

600

900

150

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест