Відстані та кути у просторі

Додано: 10 лютого 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кути у просторі
Тест виконано: 115 разів
16 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

30⁰

60⁰

90⁰

120⁰

Запитання 2

Кут β між прямою і площиною може бути …

варіанти відповідей

Кут β – будь-який  

Кут β – гострий 

0º ≤ β ≤ 90º

Запитання 3

Кутом між похилою і площиною називають кут між …

варіанти відповідей

Похилою та перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої

Похилою та її проекцією на дану площину

Перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої та проекцією похилої

Запитання 4

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Запитання 5

З точки А до площини α проведено похилу, довжина якої 13 см. Знайти відстань від точки А до площини α, якщо довжина проекції цієї похилої 5 см.

варіанти відповідей

5 см

13 см

12 см

√194 см

Запитання 6

Відстанню між паралельними площинами називається

варіанти відповідей

довжина будь якого відрізка з кінцями на даних площинах

довжина відрізка паралельного до даних площин

довжина відрізка перпендикулярного до даних площин

довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї площини до другої

Запитання 7

Дано прямокутник АВСК, у якому АВ=3см, ВС=4см. Знайти відстань між прямими, що містять сторони АВ і СК

варіанти відповідей

3 см

4 см

5 см

7 см

Запитання 8

Точка М знаходиться на відстані 17 см від усіх вершин рівностороннього трикутника із стороною 8√3 см. Знайти відстань від точки М до площини трикутника.

варіанти відповідей

8√3 см

15 см

17 см

12 см

Запитання 9

З точки А до площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АО. Вкажіть відстань від т. А до α

варіанти відповідей

АС

ОС

АО

Визначити неможливо

Запитання 10

Відстань від точки до прямої, це довжина...

варіанти відповідей

похилої

перпендикуляра

проекції

медіани

Запитання 11

Укажіть відрізок, який є відстанню від точки D1 до прямої DC

варіанти відповідей

AA1

AB

BC

DD1

Запитання 12

Укажіть відрізок, який є відстанню від точки A до площини A1B1C1

варіанти відповідей

AA1

AB

BC

DD1

Запитання 13

Дано куб, ребро якого дорівнює 10 см. Чому дорівнює відстань від точки D до площини A1B1C1

варіанти відповідей

10 см.

5 см

20 см

10√2 см

Запитання 14

Дано куб, ребро якого дорівнює 10 см. Чому дорівнює відстань від прямої AB до площини B1C1C

варіанти відповідей

10 см.

5 см

0 см

10√2 см

Запитання 15

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?


варіанти відповідей

30°

60°

90°

120°

Запитання 16

Дано куб, ребро якого дорівнює 10 см. Чому дорівнює відстань між прямими AD і B1C1

варіанти відповідей

10 см.

5√2 см

0 см

10√2 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест