Перпендикулярнісь площин.Площа ортогональної проекції многокутника

Додано: 10 лютого 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 272 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть площу проекції многокутника, якщо площа многокутника 100 см2, а кут між площинами 600.

варіанти відповідей

50 см2

50√3 см2

100√3 см2

50√2 см2

Запитання 2

Формула для знаходження площі ортогональної проекції многокутника на площину має вид:

варіанти відповідей

S=Sп⋅cosα

S=Sп⋅sinα

Sп=S⋅sinα

Sп=S⋅cosα

Запитання 3

Лінійний кут двогранного кута дорівнює шостій частині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

45°

60°

15°

30°

Запитання 4

На одній з граней двогранного кута, величина якого 300, позначили точку А (див. рис.). Відстань від точки А до ребра двогранного кута дорівнює 18 см. Чому дорівнює відстань від точки А до другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей

6

9

36

3√2

Запитання 5

Дано дві перпендикулярні площини α і β, с - пряма перетину даних площин.

А∈α, АС⊥с. Чи правильно, що АС - відстань від точки А до площини β?

варіанти відповідей

так

ні

не можна встановити

інша відповідь

Запитання 6

ABCDA1B1C1D1 прямокутний паралелепіпед. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

(BC1D)⊥(BCD)

(BC1D)⊥(BCC1)

(BCC1)⊥(DCC1)

(BC1D)⊥(DCC1)

Запитання 7

Площина α⊥ β. Точка А розміщена від них на відстані √3 см і 1 см відповідно. Визначте відстань від точки А до лінії перетину даних площин

варіанти відповідей

1 см

√3 см

2 см

3 см

Запитання 8

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть площину, перпендикулярну до площини AD1C1

варіанти відповідей

(ABC)

(A1B1C1)

(BCC1)

(BCD1)

Запитання 9

Дано α ⊥ β. Площина γ перетинає кожну з них і γ⊥ β. Як розміщена лінія перетину площин α і γ відносно площини β?

варіанти відповідей

паралельна

перпендикулярна

перетинається під кутом 300

не можна встановити

Запитання 10

Дві площини взаємно перпендикулярні. Укажіть можливі випадки взаємного розміщення прямої, яка лежить в одній із цих площин, відносно прямої, яка лежить у другій площині.

варіанти відповідей

перетинаються

мимобіжні

паралельні

можуть перетинатись, бути мимобіжними, можуть бути паралельними

Запитання 11

Знайдіть кут між площинами, якщо площа многокутника 82 см2, а площа його проекції 41 см2

варіанти відповідей

300

450

900

600

Запитання 12

Площа ΔВDC=65√2 см2, площа ΔАВС=130 см2. Знайти кут нахилу площини ВDC до площини АВС

варіанти відповідей

300

450

600

1800

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест