Двогранний кут .

Додано: 21 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут .
Тест виконано: 32 рази
15 запитань
Запитання 1

Якщо через довільну точку ребра двогранного кута провести ... перпендикулярно до ребра, то ця ... перетне двогранний кут по його лінійному куту

варіанти відповідей

 площину, пряма

пряму, пряма

 площину, площина

 пряму, площина

Запитання 2

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

 лінійного, двогранного

 двогранного, лінійного

 двогранного, найбільшого лінійного

Запитання 3

Двогранні кути можуть бути:.

варіанти відповідей

тільки гострими і прямими

 гострими, прямими, тупими і розгорнутими

тільки гострими і тупими

  тільки гострими і розгорнутими

Запитання 4

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

900

1800

00

600

Запитання 5

Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей

1800

00

900

600

Запитання 6

Площини рівносторонніх трикутників ABC i ADC перпендикулярні. ВМ - медіана Δ АВС, ВМ=5 см. Обчисліть довжину відрізка BD.

варіанти відповідей

10 см

 5 см

 5√2 см

√5 см

Запитання 7

Відрізок СЕ перпендикуляр до площини квадрата АВСD. Знайдіть кут між площинами BCE і DCE.

варіанти відповідей

 30°

90°

45°

60°

Запитання 8

Відрізок BK - перпендикуляр до площини паралелограма ABCD, ∠ABC = 1100. Знайти кут між площинами ABK і CBK.

варіанти відповідей

900

1100

700

600

Запитання 9

Дано двогранний кут, міра якого 60°. AO ┴ MN, BO ┴ MN, АВ ┴ β, АВ = 12 см. Знайти АО

варіанти відповідей

24

8√3

12√3

6√3

Запитання 10

На рисунку зображено куб. Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Кут між прямими С1С і АВ дорівнює 00

Кут між прямими АВ1 і АС дорівнює 600

Кут між площиною АСС1 і ВВ1D1 дорівнює 900

Кут між площинами АА1С1 і СВВ1 лорівнює 450

Запитання 11

До площини прямокутного трикутника АВС (∠В=900) проведено перпендикуляр АD. АЕ - медіана. Відстанню від точки D до прямої ВС є довжина відрізка ...

варіанти відповідей

DE

DB

DC

АЕ

Запитання 12

Двогранні кути можуть бути:.

варіанти відповідей

тільки гострими і прямими

 гострими, прямими, тупими і розгорнутими

тільки гострими і тупими

  тільки гострими і розгорнутими

Запитання 13

Виберіть перпендикулярні площини

варіанти відповідей

АА1В1 і СС1D1

CBB1 i DAA1

ABC i CAA1

АA1C1 i BВ1D1

Запитання 14

Площини квадрата АВСD і трикутника ВЕС перпендикулярні. Знайдіть кут між прямою DЕ і площиною АВС, якщо АВ=4 см, ВЕ=СЕ=8см.

варіанти відповідей

30

60

45

90

Запитання 15

 Точка А, яка лежить в одній із граней двогранного кута, знаходиться на відстані 6 см від ребра двогранного кута і на відстані 3 см до іншої грані. Знайдіть градусну міру двогранного кута.

варіанти відповідей

90⁰

60⁰

30⁰

120⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест