Двогранний кут . Лінійний кут двогранного кута

Додано: 21 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

Теорема (ознака перпендикулярності площин): Якщо одна з двох ... проходить через ..., перпендикулярну до другої площини, то ці ... перпендикулярні


варіанти відповідей

прямих, пряму, площини

площин, пряму, площини

площин, площину, площини

площин, пряму, прямі

Запитання 2

Відрізок MB — перпендикуляр до площини рівностороннього трикутника ABC. Знайдіть кут між площинами ABM і CBM

варіанти відповідей

 30°

60° 

45°

90°

Запитання 3

Відрізок СЕ перпендикуляр до площини квадрата АВСD. Знайдіть кут між площинами BCE і DCE.

варіанти відповідей

 30°

90°

45°

60°

Запитання 4

Відрізок BK - перпендикуляр до площини паралелограма ABCD, ∠ABC = 1100. Знайти кут між площинами ABK і CBK.

варіанти відповідей

900

1100

700

600

Запитання 5

Дано двогранний кут, міра якого 60°. AO ┴ MN, BO ┴ MN, АВ ┴ β, АВ = 12 см. Знайти АО

варіанти відповідей

24

8√3

12√3

6√3

Запитання 6

На рисунку зображено куб. Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Кут між прямими С1С і АВ дорівнює 00

Кут між прямими АВ1 і АС дорівнює 600

Кут між площиною АСС1 і ВВ1D1 дорівнює 900

Кут між площинами АА1С1 і СВВ1 лорівнює 450

Запитання 7

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

900

1800

00

600

Запитання 8

До площини прямокутного трикутника АВС (∠В=900) проведено перпендикуляр АD. АЕ - медіана. Відстанню від точки D до прямої ВС є довжина відрізка ...

варіанти відповідей

DE

DB

DC

АЕ

Запитання 9

Двогранні кути можуть бути:.

варіанти відповідей

тільки гострими і прямими

 гострими, прямими, тупими і розгорнутими

тільки гострими і тупими

  тільки гострими і розгорнутими

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест