Двогранний кут. Кут між площинами.

Додано: 1 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
3 запитання
Запитання 1

Площини прямокутників ABCD і CBFE перпендикулярні. Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

BF ⊥ AB

BE ⊥ AB

BE ⊥ BD

BD ⊥ FE

Запитання 2

На одній із граней гострого двогранного кута позначено точку, відстань від якої до другої грані дорівнює 4√ 3 см, а до ребра двогранного кута — 8 см. Якою є величина даного двогранного кута?

варіанти відповідей

900

600

450

300

Запитання 3

Відрізок AD — перпендикуляр до площини правильного

трикутника ABC, точка E — середина сторони BC. Серед наведених кутів укажіть лінійний кут двогранного кута, грані якого належать площинам ABC і BCD:

варіанти відповідей

∠ ABD

∠ AED

∠ BAD

∠ ACD

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест