Кути в просторі

Додано: 21 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 478 разів
14 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

600

900

450

180

Запитання 2

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см. Чому дорівнює відстань від прямої CG до площини ABE?

варіанти відповідей

0

3

6

12

Запитання 3

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.

варіанти відповідей

6

36

144

12

Запитання 4

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …

варіанти відповідей

її проєкцією на площину

перпендикуляром, проведеним до площини

довільною прямою площини

Запитання 5

Двогранний кут дорівнює 30⁰. На одній із граней дано точку, яка знаходиться на відстані 8√3 см від ребра двогранного кута. На якій відстані знаходиться ця точка від другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей

4√3

16√3

2√3

6√3

Запитання 6

ABCD квадрат, КС - перпендикуляр до площини квадрата. Вкажіть усі пари перпендикулярних прямих.

варіанти відповідей

 AD i KD

AB i BK

KC i AC

BD i AB

Запитання 7

Дано двогранний кут, міра якого 60°. AO ┴ MN, BO ┴ MN, АВ ┴ β, АО = 12 см. Знайдіть АВ.

варіанти відповідей

6√3

6

24

8√3

Запитання 8

Кут між двома паралельними прямими дорівнює ...

варіанти відповідей

0

900

1800

2700

Запитання 9

Кут між прямими, які перетинаються та відповідно паралельні даним мимобіжним прямим - це кут ..

варіанти відповідей

між двома мимобіжними прямими

між двома паралельними або мимобіжними прямими

між двома паралельними прямими

між двома мимобіжними і паралельними прямими

Запитання 10

Якщо кут між двома прямими, які перетинаються, дорівнює ..., то такі прямі називають ...

варіанти відповідей

180⁰, перпендикулярними

90⁰, перпендикулярними

0⁰, перпендикулярними

90⁰, паралельними

Запитання 11

Дано куб АВСDА1В1С1D1. Визначте кут між прямими:

а) ВВі СD

б) ВВі СD1

варіанти відповідей

900 і 900

600 і 900

450 і 450

900 і 450

Запитання 12

Дано куб АВСDА1В1С1D1. Визначте кут між площиною (АВС) і прямою ВС1.

варіанти відповідей

00

450

900

600

Запитання 13

Дано куб АВСDА1В1С1D1. Визначте кут між площиною (АВС) і прямою В1С1.

варіанти відповідей

00

450

900

600

Запитання 14

Кутом між двома прямими, що перетинаються, називають величину того з кутів, утворених при їхньому перетині, який ...

варіанти відповідей

не більший за 180⁰

не більший за 90⁰

більший за 90⁰

більший за 180⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест