Експериментальна робота №8 Моделювання радіоактивного розпаду

Експериментальна робота №8 Моделювання радіоактивного розпаду за матеріалами експерименту https://youtu.be/_fnvtvoOnsc

Тест виконано: 319 разів
14 запитань
Запитання 1

З чого складається ядро атома?

варіанти відповідей

 електронів і протонів

нейтронів і протонів

 електронів та нейтронів

нуклонів та електронів

Запитання 2

Чому дорівнює кількість електронів?

варіанти відповідей

кількості протонів

 масовому числу атома

 кількості нейтронів

Запитання 3

Що таке радіоактивність?

варіанти відповідей

Здатність атомів випромінювати радіохвилі

Здатність атомів випромінювати кванти енергії

Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на 

ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок

 Здатність речовин до радіоактивного випромінювання

Запитання 4

Правило заміщення при α − розпаді:

варіанти відповідей

Під час α − розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 2, протонів — на 1, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 1 одиницю менший від порядкового номера вихідного елемента

 Під час α − розпаду кількість нуклонів у ядрі збільшується на 4, протонів — на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці більший від порядкового номера вихідного елемента

  Під час α − розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, протонів — на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці менший від порядкового номера вихідного елемента

Запитання 5

Правило заміщення при β- − розпаді:

варіанти відповідей

Під час β⁻ – розпаду кількість нуклонів у ядрі змінюється, а кількість протонів збільшується на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на дві одиниці більший за порядковий номер вихідного елемента

 Під час β⁻ − розпаду кількість нуклонів у ядрі не змінюється, а кількість протонів збільшується на 1, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента

 Під час β⁻ − розпаду кількість нуклонів у ядрі не змінюється, а кількість протонів зменшується на 1, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю менший за порядковий номер вихідного елемента

Запитання 6

Період піврозпаду Т1/2 − це ... .

варіанти відповідей

 фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадаються усі ядра даного радіонукліда

 фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається чверть наявної кількості ядер даного радіонукліда

фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається 1/2 наявної кількості ядер даного радіонукліда

Запитання 7

Формула N=N0⋅2 - t/T_1/2 Є ...

варіанти відповідей

 основним законом електродинаміки

  формулою Планка

основним законом радіоактивного розпаду

законом Ейнштейна

Запитання 8

Хто і коли відкрив радіоактивність?

варіанти відповідей

  Кюрі в 1896 році.

Беккерель в 1896 році.

Резерфорд в 1900 році

 Рентген в 1900 році.

Запитання 9

Період піврозпаду Йоду-131 становить 8 діб. Яка частина від початкової кількості атомів розпа­деться через 24 доби?

варіанти відповідей

75,69%

87,7%

  93,75%

  69,75%

Запитання 10

Період піврозпаду Радію-226 становить 1600 років. Скільки ядер залишиться через 3200 років якщо початкова кількість ядер у зразку 1020?

варіанти відповідей


  1,25⋅107

 125⋅108

0,25⋅10²⁰

 0,125⋅109

Запитання 11

Дві різні речовини містять однакове число радіоактивних атомів.Період напіврозпаду першої з них 1 рік, другої - 4 роки. Яка з речовин більш активна?

варіанти відповідей

перша

 

  друга

  

  обидві речовини мають однакову активність

Запитання 12

Скільки за масою радіоактивної речовини залишиться через 4 доби, якщо спочатку її було 100 г? Період піврозпаду речовини становить 2 доби.

варіанти відповідей

250 г

  


  25 г

 


  2,5 г  0,25 г

Запитання 13

Якою буде маса радіоактивної речовини масою 160 г через 8 діб, якщо її період піврозпаду 2 доби?

варіанти відповідей

10 г

 


  1 г

  


  100 г

  


  0,1 г

Запитання 14

Період піврозпаду (проміжок часу, за який кількість атомів радіонукліда зменшується в 2 рази) радіоактивного карбону становить 5700 років. У скільки разів зменшилась кількість атомів карбону у сосні, яку зрубали 17100 років тому?

варіанти відповідей


4 рази

    3 рази
  8 разів

   6 разів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест