Електрична провідність матеріалів. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Електричний струм в металах - це направлений рух ...

варіанти відповідей

електронів

протонів

позитронів

йонів

Запитання 2

Що на малюнку позначено "3"?

варіанти відповідей

котушку зі струмом

резистр

гальвонометр

ділянку реостату

Запитання 3

Як змінюється опір в провіднику зі збільшенням температури?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Незмінюється

Залишається сталим

Запитання 4

Від чого залежить провідність напівпровідників?

варіанти відповідей

температури

маси

освітленості

сили струму

Запитання 5

Який метал є діелектриком?

варіанти відповідей

Залізо

Індій

Мідь

Алюміній

Запитання 6

Чи є це фото?

варіанти відповідей

Д. Бардін

М. Боголюбов

Л. Купер

Л. Шубников

Запитання 7

Електрична дисоціація - ...

варіанти відповідей

розпад

злиття

випарювання

конденсація

Запитання 8

Анод - це ... електрод

варіанти відповідей

нейтральний

позитивний

негативний

Запитання 9

До катоду завжди наближаються ...

варіанти відповідей

негативні йони

нейтрони

позитивні йони

електрони

Запитання 10

У скільки разів зміниться маса хрома, який виділився на електроліті, якщо сила струму збільшиться в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 11

В результаті електролізу на електроді за 12 годин виділилось 5 г хрому. Скільки б його виділилось за добу?

варіанти відповідей

12 г

0,001 кг

10 кг

0,01кг

Запитання 12

Вкажіть час, який потрібний для того, щоб при силі струму 2 А, вкрити шаром срібла деталь (маса срібла 49 г)?

варіанти відповідей

6 годин

2200 с

400 хвилин

2 години

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест