семестрова контрольна робота

Додано: 14 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
8 запитань
Запитання 1

Яке співвідношення с математичним виразом модуля сили Ампера?

  


варіанти відповідей

F = qВ v  sinα.

F = μN.

F = qЕ

F = В І Δl sinα

Запитання 2

Електропровідність у газах здійснюється в основному за рахунок ...


варіанти відповідей

... молекул газів.   

... від'ємних іонів.

... електронів та іонів. 

... протонів.

Запитання 3

Питомий опір металів ...


варіанти відповідей

... не залежить від температури.

... зростає зі збільшенням температури.

... убуває з ростом температури обернено пропорційно до температури.

... убуває з ростом температури обернено пропорційно до квадрату температури. 

Запитання 4

Яка кількість теплоти виділилась у резисторі опором 10 Ом за З0 с при силі струму 0,2 А?варіанти відповідей

1,8 кДж.

600 Дж.

60 Дж.  

12 Дж.

Запитання 5

При срібленні виробу за 2 години на катоді виділилося 4 г срібла. Визначіть силу струму при срібленні.


варіанти відповідей

Приблизно 300 мА.   

Приблизно 400 мА.

Приблизно 500 мА.   

Приблизно 600 мА.

Запитання 6

Температура ідеального газу збільшили від 7 до 77 ˚С, а об’єм зменшили від 16 до 10л. Визначте, у скільки разів змінився тиск газу.варіанти відповідей

Збільшився у 18 разів

Збільшився у 2 рази

Збільшився в 1,3 рази

Зменшився в 1,3 рази

Запитання 7

Яка кількість теплоти виділилась у резисторі опором 10 Ом за 30 с при силі струму 0,2 А?


варіанти відповідей

1,8 кДж.

600 Дж.

60 Дж. 

12 Дж.

Запитання 8

Плоский повітряний конденсатор приєднано до джерела постійного струму. Відстань між обкладками зменшили від 12 до 3 мм. Визначте відношення:


1) кінцевої енергії електричного поля конденсатора до початкової.

2) кінцевої напруженості електричного поля всередині конденсатора до початкової.


варіанти відповідей

1) 2; 2) 3.

1) 3; 2) 2.

1) 4; 2) 4.

1) 3; 2) 4.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест