Електричний струм в різних середовищах (I варіант)

Додано: 2 жовтня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 152 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка електропровідність в металах?

варіанти відповідей

Змішана

Електронна

Іонна

Дірково - електронна

Запитання 2

Яка електропровідність в елетролітах?

варіанти відповідей

Змішана

Електронна

Іонна

Дірково - електронна

Запитання 3

Яка електропровідність увакуумі?

варіанти відповідей

Змішана

Дірково - електронна

Іонна

Електронна

Запитання 4

Що таке іонізація електронним ударом?

варіанти відповідей

Вибивання електронів з катода.

Випускання електронів катодом при його нагріванні.

Іонізація нейтральних атомів при їх зіткненні з електроном

Вибивання електронів з анода

Запитання 5

Який вид розряду відбувається між двома хмарами?

варіанти відповідей

Тліючий

Іскровий

Коронний

Дуговий

Запитання 6

Свічення ламп денного світла (економних ламп) відбувається завдяки....розряду

варіанти відповідей

Коронному

Іскровому

Дуговому

Тліючому

Запитання 7

З розігрітого катода вакуумного діода вилітають електрони. Це пов'язано з явищем...

варіанти відповідей

Дифузії

Фотоефекту

Випаровування

Радіоактивного бета-розпаду

термоелектронної емісії.

Запитання 8

Вкажіть на формулу першого закону Фарадея

варіанти відповідей

m=kq

m=kIΔt

Запитання 9

На якій схемі амперметр покаже менший струм ?

варіанти відповідей

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Інша відповідь.

Запитання 10

Як зміниться провідність напівпровідника при зниженні температури?

варіанти відповідей

Збільшиться

Зменшиться.

Не змінюється.

Інша відповідь.

Запитання 11

Що означає ділянка АВ на даному графіку?

варіанти відповідей

Струм не змінюється при дії іонізатора.

Струм відсутній

Струм насичення під час розряду в газі.

Запитання 12

Вкажіть на неправильне твердження.

варіанти відповідей

Всі рідини є електролітами.

Діод має односторонню провідність.

Рекомбінація - це процес об'єднання іонів із зарядом.

Катіони - негативно заряджені частинки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест